S'està cercant, espereu....

Recursos - València

Recursos

Drets humans i convivència

volver Tornar

recursos derechos humanos y convivencia

Recursos municipals

 

ONDIS - Oficina de no discriminació

L'Oficina de no discriminació es configura com un servici municipal d'atenció a la ciutadania dirigit a previndre i actuar davant la vulneració de drets humans. Li correspon l'activació de polítiques públiques de protecció dels drets de la ciutadania, amb l'objectiu últim d'aconseguir una millora en la seua qualitat de vida que repercutisca directament en una convivència harmoniosa i lliure de discriminacions.

En definitiva, l'ONDIS està a la disposició de qualsevol persona que considere que ha sigut víctima d'un fet discriminatori i per a totes aquelles entitats i organitzacions que necessiten suport i assessorament en matèria de disciminació i delictes d'odi.

ondis oficina de no discriminacion

Les funcions de l'ONDIS són:

 • Rebre a les persones que han patit fets discriminatoris per tal d'acollir-les, protegir-les i acompanyar-les, fent servir ferramentes d'investigació, orientació i ajuda. 
 • Habilitar un espai d'informació i formació en Drets Humans i accions antidiscriminatòries.
 • Serà també un lloc d'assessorament per a totes les persones, grups o entitats en matèria antidiscriminatòria.

Adreça i horari

C/ de Dalt 48 - 46003 València
Dilluns a divendres: 09.00h - 14.00h

Contacte

Telèfon: 96 321 09 60 - 96 321 65 94

E-mail: ondis@valencia.es 
Web: www.valencia.es/ondis

 

 

Defensor de les persones amb discapacitat

 

defensor de las personas con discapacidad ayuntamiento de valencia

És la persona designada pel Consell Municipal de Persones amb Discapacitat que té com a missió protegir i defensar els drets de les persones amb discapacitat de la ciutat de València.

Adreça i horari

C/ Amadeu de Savoia, 11 - 46010 Pati B, 2.ª planta
Dimecres i divendres:
11h - 13.30h (amb cita prèvia)

Contacte

Telèfon: 962 085 229
E-mail: defendiscap@valencia.es

 

 

Defensor del major

defensor de las personas con discapacidad ayuntamiento de valencia

Òrgan unipersonal de l'Ajuntament de València que té la funció de defensar els drets dels majors de 60 anys a la nostra ciutat.

Adreça i horaris

C/ Polo de Bernabe s/n - 46010 València

Dimarts, dimecres i dijous: 10h - 13h (amb cita prèvia: 962 082 510)

Contacte

Telèfon: 962 082 510
E-mail: defensormayor@valencia.es

 

 

Oficina d'atenció ciutadana - Tabacalera

 

defensor de las personas con discapacidad ayuntamiento de valencia

Gestions (només amb cita prèvia):

 • Registre de documentació i instàncies de persones físiques exclusivament (de conformitat amb el que s'estableix en l'art. 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques).
 • Renovació de llicència d'ocupació d'habitatge mitjançant procediment de declaració responsable (persones físiques).
 • Emissió de certificats digitals (ACCV).
 • Gestions al padró.

Pàgina web

Adreça i horaris

C/ Amadeu de Savoia, 11 - 46010 València
Telèfon cita prèvia: 010 / 963 100 010 (de 8.30 a 18.30h de dilluns a divendres, dissabtes de 9.00 a 14.00h excepte agost)

Contacte

Telèfon: 010 / 963 100 010
E-mail: oactabacalera@valencia.es

 

 

Consell valencià de persones majors

 

consejo valenciano de personas mayores

És un òrgan col·legiat, consultiu i assessor, adscrit a la Conselleria de Benestar Social que exerceix les seues funcions amb autonomia orgànica i funcional. El seu objecte és instrumentar la participació i col·laboració de les persones majors en la definició, aplicació, seguiment de la planificació i ordenació dels serveis que millor s'adeqüen a les seues necessitats. Així mateix, atén la defensa dels seus drets i a la promoció del benestar del col·lectiu de persones majors.

Adreça i horaris

C/ de Fuencaliente, 1. - 46023 València

Contacte

E-mail: cvpm@gva.es

 

 

IgualaT - Igualtat en la Diversitat - Generalitat Valenciana

 

consejo valenciano de personas mayores

IgualaT és un servei públic d'informació, primer assessorament i orientació a les víctimes o persones relacionades amb situacions discriminatòries i delictes d'odi, així com qualsevol situació que poguera implicar la vulneració del principi d'igualtat de tracte.

Contacte

Telèfon: 900 108 655
e-mail: IgualaT@cv.gva.es

 

 

Grup GAMA

 

grupo gama valencia

El Grup d'Atenció al Maltractament forma part de la policia local de València i s'encarrega del seguiment i la protecció de les víctimes de violència de gènere.

Contacte

Telèfon: 962 085 092

 

 

 

Recursos autonòmics

 

Síndic de Greuges

 

sindic greuges valencia

El Síndic de Greuges és el defensor del poble de la Comunitat Valenciana. La seua missió és vetlar pel compliment i respecte dels drets i llibertats que assisteixen a les persones davant l'Administració local i autonòmica.

Contacte

Telèfon: 965 937 500 - 900 210 970 (gratuït)
E-mail: consultas@elsindic.com

 

 

 

Oficina d’assistència a les víctimes del delicte

 

oficina asistencia victimas delito

La xarxa d'oficines de la Generalitat d'assistència a les víctimes del delicte es configura com un servici de caràcter públic i gratuït. La finalitat de les Oficines és prestar informació, assistència i/o atenció coordinada a víctimes de delictes, testimonis i persones en situació de risc a conseqüència del seu contacte circumstancial amb el delicte.

Adreça i horari

Avinguda del Professor López Piñero, 14 (1.ª planta) - 46013 València
Dilluns a divendres: 9h - 14h | 17h - 20h
Dissabtes, diumenges i festius: 9h - 14h
Consultes d'urgència: disponibilitat les 24 hores

Contacte

Telèfon: 961 927 154
E-mail: matas_valencia@gva.es

 

 

Fiscalia Comunitat Valenciana

 

conselleria iguladad politicas inclusivas

Adreça i horaris

Avinguda del Professor López Piñero, 14 - 46013 València

Contacte

Telèfon: 961 929 950
e-mail: fiscaljefevalencia@gva.es

 

Recursos estatals

 

Defensor del poble

 

defensor del pueblo

El Defensor del Poble s'encarrega de defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques dels ciutadans mitjançant la supervisió de l'activitat de les administracions públiques. Qualsevol ciutadà pot acudir al Defensor del Poble i sol·licitar la seua intervenció, que és gratuïta, per a investigar qualsevol actuació de l'Administració pública.

Adreça i horari

C/ Zurbano 42 - 28010 Madrid
Dilluns a divendres de 09.30h - 14.30h

Contacte

Telèfon: 900 101 025 (gratuït)

E-mail: registro@defensordelpueblo.es 

 

 

 

Servici d’assistència i orientació a víctimes de discriminació racial o étnica

 

El servici d'assistència i orientació a víctimes de discriminació racial o ètnica és un servici estatal i gratuït d'assistència a possibles víctimes de discriminació racial o ètnica. El servici ofereix suport i assessorament independent a les persones que siguen o hagen sigut discriminades pel seu origen racial o ètnic en qualsevol àmbit: educació, sanitat, habitatge, ocupació, etc.

Servicio de Asistencia y orientación a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica

El Consell presta els seus servicis, per mitjà d'una xarxa d'oficines de huit organitzacions especialitzades en l'assistència de víctimes de discriminació:

 • Accem
 • Cear
 • Cruz Roja
 • Fundació CEPAIM
 • Fundació Secretariado Gitano
 • Moviment contra la intolerància
 • Moviment per la Pau
 • Xarxa Acull

Contacte

Telèfon: 963 925 302
E-mail: valencia@cepaim.org
En el cas de la Comunitat Valenciana, el servici es presta a través de la Fundació Cepaim

 

Recursos europeus

 

Ciutats i governs locals units (CGLU)

 

cglu ciudades y gobiernos locales unidos

Ciutats i Governs Locals Units és una xarxa global de ciutats i governs locals, regionals i metropolitans, compromesa a representar, defensar i amplificar les veus dels governs locals i regionals per a no deixar a ningú arrere.

Contacte

Telèfon: +34 933 428 750
E-mail: info@uclg.org

 

Coalició europea de ciutats contra el racisme (ECCAR)

 

coalicion europea de ciudades contra el racismo

La Coalició Europea de Ciutats contra el Racisme és una iniciativa llançada per la UNESCO en 2004 per a establir una xarxa de ciutats interessades a compartir experiències per a millorar les seues polítiques de lluita contra el racisme, la discriminació i la xenofòbia.

Contacte

E-mail: eccar@heidelberg.de