S'està cercant, espereu....

Documentació - València

Documentació

Drets humans i convivència

volver Tornar

documentacion derechos humanos

Pla valencià d’inclusió i cohesió social. PVICS

El Pla Valencià d'Inclusió i Cohesió Social (PVICs) és l'eina d'ordenació i direcció estratègica de les accions i mesures d'inclusió i cohesió social vinculades al territori de la Comunitat Valenciana. La seua missió és promoure la construcció d'una societat en la qual totes les persones que la formen tinguen els mateixos drets, oportunitats i obligacions, al marge de la seua situació econòmica i social; en la qual les seues diferències siguen respectades, les seues necessitats bàsiques es troben cobertes i la igualtat d'oportunitats i la llibertat d'elecció de trajectòria de vida queden garantides. 

Pla valencià d'inclusió i cohesió social. PVICS

 

Estratègia valenciana per l’igualtat de tracte, la no-discriminació i la prevenció dels delictes d’odi 2019-2024

En esta estratègia autonòmica es planteja la necessitat d'implementar actuacions específiques a nivell local, per a construir de manera integral les polítiques basades en la prevenció, sensibilització, formació, mediació i actuació en el camí de la igualtat de tracte i la no-discriminació (LGTBIfòbia, racisme i xenofòbia, sexisme i masclisme, gerontofòbia, aporofòbia, disfòbia, etc.) i el reconeixement i la promoció de la diversitat, la convivència i la tolerància.

Estratègia valenciana per l’igualtat de tracte, la no-discriminació i la prevenció dels delictes d’odi 2019-2024

 

III Pla d’inclusió i cohesió social (2021 - 2025)

Entenem un pla d'inclusió com una eina de planificació que conté mesures i accions dirigides a aconseguir la superació dels problemes de les persones que es troben en situació de risc o exclusió social, i que permeta reduir la desigualtat i la vulnerabilitat social. El seu objectiu és promoure l'autonomia de les persones des de la seua inclusió activa en totes les àrees de la vida, així com el sentiment de pertinença a una col·lectivitat, la vida independent i l'arrelament en un territori, en este cas a la ciutat de València.
El pla té per missió la inclusió de totes les persones independentment de les seues característiques de sexe, edat, ètnia, religió, nacionalitat, identitat sexual, discapacitat o diversitat funcional, classe social, etc. El Pla s'estructura en la part dedicada a la planificació concreta en tres línies estratègiques, coincidents amb les quals conté el PVICS autonòmic en el seu contingut. Es recull en estes línies aquelles actuacions de tipus inclusiu que s'estan portant o es pretén portar per les diferents àrees municipals. Algunes de les accions en les quals es desenvolupen estes línies estratègiques estan ja recollides en altres plans, programes o projectes; d'esta manera, este Pla es converteix en un recopilatori d'activitats inclusives que s'ha decidit generar o donar continuïtat.

III Pla d’inclusió i cohesió social (2021 - 2025)