S'està cercant, espereu....

Educació ambiental | Ajuntament de València - València

EDUCACIÓ AMBIENTAL

Què entenem per Educació Ambiental?.

Encara que hi ha nombroses interpretacions del terme, potser un dels més adequats siga el que es definix a continuació:

- Educació sobre el medi: perseguix tractar qüestions ambientals en l'aula o taller (sobretot en els entorns natural i urbà).
- Educació en el medi: un estudi "in situ" del medi, ben sovint de tipus naturalista, encara que cada vegada són més els temes relacionats amb l'àmbit urbà.
- Educació per al medi: desemboca en una acció tendent al canvi d'actituds, per a conservar el medi natural i/o urbà i per a millorar-lo.

Un dels principals objectius de la Delegació de Contaminació Acústica és l'Educació Ambiental en matèria de Contaminació acústica.

Des d'este apartat de la Web vos mantindrem puntualment informats de totes les accions que en esta matèria es programen.

Informació addicional

  • INSCRIPCIÓN