S'està cercant, espereu....

Preguntes més freqüents - València

RACÓ DEL CIUTADÀ

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

1. Què fer quan tinc molèsties causades per l'aparell o aparells d'aire condicionat d'algun veí?

Haurà de presentar una instància model Sol·licitud d'inspecció d'aparells d'aire. Codi 31.46-130. O Sol·licitud d'inspecció per molèsties. Codi 31.46-135. Descrivint la seua queixa, ha d'incloure necessàriament les dades següents:
- Nom, cognoms i domicili del sol·licitant/denunciant.
- Nom, cognoms i domicili del responsable de les molèsties

2. Com aconseguir la instància/denúncia a presentar?

- Pot obtindre en la pàgina Web de l'Ajuntament en impresos municipals.
- En els registres municipals.(Consultar Registres)
- Si li resulta difícil aconseguir l'imprés, pot utilitzar una instància general o un escrit que continga la major informació possible sobre la queixa o denúncia

3. On puc presentar la meua queixa?

En qualsevol dels Registres d'entrada de l'Ajuntament. (Consultar Registres)

4. On està ubicat el Servici de Contaminació Acústica?

En avinguda de França núm. 60.

5. Si tinc les molèsties a la nit i la inspecció es realitza pel dia Com puc saber si el mesurament és la correcta?

El mesurament que es realitza ens dóna com resultat la intensitat del soroll de l'aparell emissor incloent els sorolls ambientals. En l'elaboració dels informes s'apliquen les correccions necessàries des del punt de vista tècnic que té en compte el soroll ambiental nocturn obtenint així un calcule exacte de la mesura.

6. Que estat està la meua queixa/denúncia?

Per a qualsevol informació respecte d'això posar-se en contacte amb el Servici de Contaminació Acústica Telèfon 963525478 Extensions 2271 i 2272., indicant el número d'instància o expedient.

7. Què és un Mapa Estratègic de Soroll?

És un mapa dissenyat per a poder avaluar globalment l'exposició al soroll ambiental en una zona determinada, a causa de l'existència de distintes fonts de soroll, o per a poder realitzar prediccions globals per a la dita zona.

8. Per què s'ha realitzat el Mapa Estratègic de Soroll?

- Per a complir a la Directiva Europea sobre "Gestió i Avaluació de Soroll Ambiental (2002/49/CE) i a la Llei Nacional del Soroll (Llei 37/2003).
- Perquè el soroll ambiental és un agent contaminant de primer orde, i el ciutadà està cada vegada més sensibilitzat amb el problema del Soroll Ambiental

Informació addicional

Mutis