S'està cercant, espereu....

Documentació - València

Documentació

Dones i Igualtat

volver Tornar

documentacion mujeres e igualdad

Normatives

Repositori de textos normatius municipals en matèria d'igualtat de gènere.

Pla Marc d'Igualtat entre dones i homes. Programació 2021-2024. Reglament del Consell Municipal dels Dones i per la Igualtat. Aprovat Ple, el 28-04-2016. Publicat BOP, el 03-08-2016. II Pla d'Igualtat per a empleades i empleats de l'Ajuntament de València. Aprovat Junta de Govern Local, el 07-03-2019. Protocol per a la prevenció, detecció i actuació davant de l'assetjament sexual, assetjament per raó de sexe i assetjament discriminatori. Aprovat Junta de Govern Local, el 06-05-2022 Reglament de Funcionament de la Comissió d'Igualtat de l'Ajuntament de València. Aprovat Junta de Govern Local 22/02/2011 i la seua modificació posterior del 23/01/2017 Reglament Municipal per a l'ús no sexista del llenguatge. Aprovat Ple, el 25-11-2011. Publicat en el BOP el 14-01-2012.Carta Europea per a la igualtat de dones i homes en la vida local. Adhesió de l'Ajuntament de València a la mateixa acordat en Ple Municipal del 29 de febrer del 2008. Protocol d'intervenció per a Situacions de Violència contra les dones a la ciutat de València. Aprovat Junta Govern Local 12-11-2014.Vocabulari bàsic. Treballem amb un llenguatge igualitari i inclusiu- Aprovat Junta Govern Local 18-01-2019.Adhesió de l'Ajuntament de València a la xarxa de ciutats lliures de tràfic.

Protocol "Ací actuem" contra la violència sexual en espais d’oci i entreteniment de València. Aprovat  Junta de Govern Local  19/05/2023

Publicacions

 Repositori de publicacions, guies i protocols editats per la Secció Dones i Igualtat de l'Ajuntament de València.

Guia de bones pràctiques en transversalitat de gènere en les polítiques públiques i pressupostos de l'Ajuntament de València. Manual per a la realització dels informes d'impacte de gènere a l'Ajuntament de València.

 

Materials en préstec

Reconèixer i divulgar l'aportació de les dones en tots els àmbits de la vida mitjançant el préstec de materials en formats diversos als recursos i entitats sense ànim de lucre que ho sol·liciten a la Secció Dones i Igualtat de l'Ajuntament de València (instruccions de sol·licitud més a baix).