Infociudad - MUSEO DEL CORPUS - CASA DE LAS ROCAS - València

Cerques en Infociutat

Localització d'equipaments pel seu nom o a partir d'alguna paraula inclosa en la seua descripció o contingut.

Opcions de la cerca

Cercar en:

  MUSEU DEL CORPUS - CASA DE LES ROQUES

   
   

  És obligatori l'ús de màscares i el seguiment de les normes de seguretat establides per a la COVID-19.

   

  HORARI:

  Casa de les Roques - Museu del Corpus
  -De dimarts a dissabte, de 10.00 a 14.00(accés fins 13.30 hores) i de 15 a 19.00 hores( accés fins 18.30 hores).
  -Diumenge i festius, de 10.00 a 14.00 hores(accés fins 13.30 hores).

  -TANCAT: Tots els dilluns i els dies 1 i 6 de gener, 1 de maig i 25 de desembre.

   

  * L'entrada estarà permesa fins a mitja hora abans del tancament del museu.

  Pantalles tàctils interactives en tot el recorregut.

  Es pot visualitzar un vídeo sobre la festa del Corpus i el seu significat d'uns 12 minuts de duració.

   

  TARIFA:
  L'entrada és gratuïta per a tothom durant tot l'any.

  |

  Roca Valencia

  La construcció de la Casa de les Roques data del segle XV, situant-se en un període comprés entre el 8 de juny de 1435 i el 8 d'abril de 1447. El primer acord que es coneix respecte d'això correspon al 8 de juliol de 1435, data en què la ciutat delibera i aprova la construcció d'una casa, junt amb el Portal dels Serrans, entre mur i mur, és a dir, entre el més antic i el modern de 1356, manat construir per Pere el Cerimonios, a fi que servira d'alberg als carros i la resta d'útils que acompanyaven a la processó del Corpus.

  Possiblement la casa projectada va començar a construir-se immediatament, però segurament ni va satisfer als Jurats ni, pel que s'ha vist, era tot com es requeria d'àmplia ja per a guardar en ella allò que s'ha previst, per quant en 5 de maig de 1441 es va acordar eixamplar-la. Cinc anys més tard, en 22 de març de 1446 va acordar la Ciutat la compra d'unes adoberies situades en el barri de Roteros. Un mes després, el Síndic anunciava la seua adquisició al Consell de la Ciutat i un any més tard, és a dir, el 18 d'abril de 1447, començaven les obres de l'edifici. La finalització de les obres cal fixar-la en 1448.

  No hi hi ha proves fefaents de l'existència d'un autor o autors reconeguts, havent-se de presumir la intervenció de l'obrer de vila o mestre d'obres que en eixe moment -1447- tinguera a càrrec seu els projectes, reparacions i altres menesters inherents al seu ofici, a les ordes del Consell de la Ciutat.

  |

  Més informació sobre accesibilitat

  Follets del museu

  Castellà (pdf 745 kb)

  Valencià (pdf 732kb)

  Alemany (pdf 756 kb)

  Chinés (pdf 681 kb)

  Francés (pdf 742 kb)

  Anglés (pdf 744kb)

  Italià (pdf 741 kb)

  Rus (pdf 818 kb)

  Ubicació

  ROQUES , 3

  46003 VALÈNCIA

  MUSEU DEL CORPUS - CASA DE LES ROQUES

   
   

  És obligatori l'ús de màscares i el seguiment de les normes de seguretat establides per a la COVID-19.

   

  HORARI:

  Casa de les Roques - Museu del Corpus
  -De dimarts a dissabte, de 10.00 a 14.00(accés fins 13.30 hores) i de 15 a 19.00 hores( accés fins 18.30 hores).
  -Diumenge i festius, de 10.00 a 14.00 hores(accés fins 13.30 hores).

  -TANCAT: Tots els dilluns i els dies 1 i 6 de gener, 1 de maig i 25 de desembre.

   

  * L'entrada estarà permesa fins a mitja hora abans del tancament del museu.

  Pantalles tàctils interactives en tot el recorregut.

  Es pot visualitzar un vídeo sobre la festa del Corpus i el seu significat d'uns 12 minuts de duració.

   

  TARIFA:
  L'entrada és gratuïta per a tothom durant tot l'any.

  |

  Roca Valencia

  La construcció de la Casa de les Roques data del segle XV, situant-se en un període comprés entre el 8 de juny de 1435 i el 8 d'abril de 1447. El primer acord que es coneix respecte d'això correspon al 8 de juliol de 1435, data en què la ciutat delibera i aprova la construcció d'una casa, junt amb el Portal dels Serrans, entre mur i mur, és a dir, entre el més antic i el modern de 1356, manat construir per Pere el Cerimonios, a fi que servira d'alberg als carros i la resta d'útils que acompanyaven a la processó del Corpus.

  Possiblement la casa projectada va començar a construir-se immediatament, però segurament ni va satisfer als Jurats ni, pel que s'ha vist, era tot com es requeria d'àmplia ja per a guardar en ella allò que s'ha previst, per quant en 5 de maig de 1441 es va acordar eixamplar-la. Cinc anys més tard, en 22 de març de 1446 va acordar la Ciutat la compra d'unes adoberies situades en el barri de Roteros. Un mes després, el Síndic anunciava la seua adquisició al Consell de la Ciutat i un any més tard, és a dir, el 18 d'abril de 1447, començaven les obres de l'edifici. La finalització de les obres cal fixar-la en 1448.

  No hi hi ha proves fefaents de l'existència d'un autor o autors reconeguts, havent-se de presumir la intervenció de l'obrer de vila o mestre d'obres que en eixe moment -1447- tinguera a càrrec seu els projectes, reparacions i altres menesters inherents al seu ofici, a les ordes del Consell de la Ciutat.

  |

  Més informació sobre accesibilitat

  Follets del museu

  Castellà (pdf 745 kb)

  Valencià (pdf 732kb)

  Alemany (pdf 756 kb)

  Chinés (pdf 681 kb)

  Francés (pdf 742 kb)

  Anglés (pdf 744kb)

  Italià (pdf 741 kb)

  Rus (pdf 818 kb)

  Ubicació

  ROQUES , 3

  46003 VALÈNCIA