S'està cercant, espereu....

Ajudes al pagament del lloguer - València

AJUDES AL PAGAMENT DEL LLOGUER

 

QUÈ SÓN?

L'Ajuntament de València concedix ajudes de fins al 40 % de l'import del lloguer d'habitatge/habitació.

PER A QUI?

Per a persones titulars d'un habitatge/habitació en lloguer a València, o amb intenció de ser-ho, que siga la seua residència habitual i permanent:

  • Que estiguen empadronades a València almenys 6 mesos.
  • Que no tinguen ingressos superiors als màxims marcats en funció de l'IPREM.
  • Que no paguen un lloguer superior a 700 euros per l'habitatge i 300 euros per l'habitació al mes.

ON?

La documentació s'ha de presentar en qualsevol dels Registres Municipals de València.


Consulta la CONVOCATÒRIA ANUAL d'Ajudes Municipals al Lloguer