S'està cercant, espereu....

Pla director 2021-2023 - València

Pla Director

El Pla Director de Transparència i Govern Obert 2021-2023 plasma els objectius i accions en matèria de Govern Obert per a València i dona compliment al Reglament de Govern Obert: Transparència, en particular respecte a la planificació com a manera de rendir comptes sobre el compliment dels objectius plasmats

           Acord Pla Director                      Pla Director                          Cronograma 

                       

   

     Quadre Comandament            Presentació

               
 

Reunions pla director

Reunió 13-07-2022

Reunió sobre els avanços en matèria de govern obert en els últims mesos així com del seguiment del Pla Director de Govern Obert 2021-2023 de manera col·laborativa amb el sector infomediari

Reunió 11-04-2022

Presentació del Pla Director de Transparència i Govern Obert 2021-2023 al sector infomediari amb l'objectiu de plasmar els objectius i accions en matèria de Govern Obert per a València i donar compliment al Reglament de Govern Obert: Transparència, en particular respecte a la planificació com a manera de rendir comptes sobre el compliment dels objectius plasmats