S'està cercant, espereu....

Relació d'Oposicions de l'Ajuntament de València | Ajuntament de València - València

Relació d'Oposicions de l'Ajuntament de València

 

Oposició Grup
ADMINISTRATIU/IVA (Estabilització concurs-oposició) C1
ADMINISTRATIU/VA (Promoció Interna) C1
AGENT OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL (Estabilització concurs-oposició) A1
AGENT POLICIA LOCAL (Procés Estabilització) C1
ARQUEÒLEG/ÒLOG(Estabilització concurs-oposició) A1
ARQUITECTE/A (Estabilització concurs-oposició) A1
ARQUITECTE/A TÈCNIC/A (Estabilització concurs-oposició) A2
AUX. ADMINISTRATIU/VA (Promoció Interna) C2
AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA (Estabilització concurs-oposició) C2
AUXILIAR D’OFICIS (Estabilització concurs-oposició) AP
AUXILIAR DE SERVICIS (Estabilització concurs-oposició) AP
Agent Policia Local (Oferta 2016) C1
Agent Policia Local (Oferta 2017) C, Subgrupo C1
Agent Policía Local (Oferta 2018) C Subgrupo C1
Agent Policía Local (Ofertes 2020, 2021, 2022 i 2023) C1
BIÒLEG/ÒLOGA (Estabilització concurs-oposició) A1
Bomber/a C1
Caporal Bomber/a B
ECONOMISTA (Estabilització concurs-oposició) A1
ECONOMISTA (Promoció Interna) A1
EDUCADOR/A INFANTIL (Estabilització concurs-oposició) C1
INFORMÀTIC/A (Estabilització concurs-oposició) A1
ENGINYER/A TELECOMUNICACIONS(Estabilització concurs-oposició) A1
ENGINYER/A TÈCNIC/A OBRES PÚBLIQUES (Estabilització concurs-oposició) A2
INSPECTOR/A OBRES I SERVICIS (Estabilització concurs-oposició) C1
LLETRAT/ADA (Estabilització concurs-oposició) A1
MESTRE/A EDUCACIÓ INFANTIL (Estabilització concurs-oposició) A2
MESTRE/A EDUCACIÓ PRIMÀRIA (Estabilització concurs-oposició) A2
METGE/ESSA ANALISTA (Estabilització concurs-oposició) A1
OFIC. MECÀN. CONDUCTOR/A (Promoción Interna) C2
OFICIAL/A BOMBER/A (Estabilització concurs-oposició) A2
OFICIAL MECÀNIC CONDUCTOR / OFICIALA MECÀNICA CONDUCTORA (Estabilització concurs-oposició) C2
OFICIAL/A SERVICIS (Estabilització concurs-oposició) C2
PEDAGOG/A (Promoción Interna) A1
PERIODISTA (Estabilització concurs-oposició) A1
PROFESSOR/A BANDA CLARINET (Estabilització concurs-oposició) A1
PROFESSOR/A MÚSICA TROMPA (Estabilització concurs-oposició) A1
PSICÒLEG/ÒLOGA (Estabilització concurs-oposició) A1
SUBALTERN/A (Estabilització concurs-oposició) AP
Sergent/a Bomber/a B
TÈCNIC/A ADMINISTRACIÓ GENERAL (Estabilització concurs-oposició) A1
TÈCNIC/A AUXILIAR SERVICIS SOCIALS (Estabilització concurs-oposició) C1
TÈCNIC/A EDUCACIÓ SOCIAL (Estabilització concurs-oposició) A2
TÈCNIC/A GESTIÓ PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL (Estabilització concurs-oposició) A2
TÈCNIC/A MITJÀ INFERMERIA (Estabilització concurs-oposició) A2
TÈCNIC/A MITJÀ SERVICIS SOCIALS (Estabilització concurs-oposició) A2
TÈCNIC/A MITJÀ TREBALL SOCIAL (Estabilització concurs-oposició) A2
Tècnic/a Gestió Ambiental A1
Tècnic/a Gràfic/a B
Tècnic/a Turisme A2
Tècnic/a en Comunicació A1
VETERINARI/ÀRIA (Estabilització concurs-oposició) A1