S'està cercant, espereu....

Històric de Concursos - València

Històric de Concursos

 


Concurs
Nom: Caps de Secció Mitjà (TD) Eng.Tèc. Obres Públiques
Tipus: Funcionari Grup: A2
Places
Total: 4
Promoció interna:
Reserva discapacitats:
Torn de mobilitat:
Ocuapció temporal:
Publicació
BOP: 14-04-2015
DOCV:
BOE: 09-05-2015
Presentació instancies: Necesariament a tavés de seu electrònica
Instancies: 11-05-2015 a 02-06-2015
Drets d'examen:
Lloc de pagament:
Observacions
Fitxers adjunts
  • anuncio acuerdo varias adscripciones a diferentes puestos de trabajo(29).pdf
  • anuncio rectif. error baremacion meritos conv. 4 ptos. j. sec. media _td_, ing. tec. o. publicas(3).pdf
  • resultado concurso y adjudicacion provisional 4 ptos. trab. j.sec.media _td_ categ. ing.tec. o. publicas(3).pdf
  • anuncio fecha entrevista varias convocatorias concursos meritos(22).pdf
  • 4 jsecc media_ing.tec. op_admitidos(3).pdf