S'està cercant, espereu....

Històric de Concursos - València

Històric de Concursos

 


Concurs
Nom: Caps de Secció Mitjà (TD) Eng.Tèc Agrícola
Tipus: Funcionari Grup: A2
Places
Total: 2
Promoció interna:
Reserva discapacitats:
Torn de mobilitat:
Ocuapció temporal:
Publicació
BOP: 14-04-2015
DOCV:
BOE: 09-05-2015
Presentació instancies: Necesariament a tavés de seu electrònica
Instancies: 11-05-2015 a 02-06-2015
Drets d'examen:
Lloc de pagament:
Observacions
Fitxers adjunts
  • anuncio acuerdo varias adscripciones a diferentes puestos de trabajo(30).pdf
  • resultado concurso y adjudicacion provisional 2 ptos. trab. j.sec.media _td_ categ. ing.tec. agricola(3).pdf
  • anuncio fecha entrevista varias convocatorias concursos meritos(23).pdf
  • 2 jsec media (td) ing.tec agricola_admitidos(3).pdf