S'està cercant, espereu....

Històric de Concursos - València

Històric de Concursos

 


Concurs
Nom: Cap de Secció Adj. Cap Servici (TD) Arquitecte/a
Tipus: Funcionari Grup: A1
Places
Total: 2
Promoció interna:
Reserva discapacitats:
Torn de mobilitat:
Ocuapció temporal:
Publicació
BOP: 08-04-2015
DOCV:
BOE: 04-05-2015
Presentació instancies: Necesariament a tavés de seu electrònica
Instancies: 05-05-2015 a 27-05-2015
Drets d'examen:
Lloc de pagament:
Observacions
Resultat de la baremació de mèrits i adjudicació provisional respecte a la convocatòria per a proveir 2 llocs de treball de Direcció Secció Adjunta a Direcció Servici (TD), categoria Arquitecte/a, veure pdf
Fitxers adjunts
  • anuncio acuerdo varias adscripciones a diferentes puestos de trabajo(35).pdf
  • resultado concurso y adjudicacion provisional 2 ptos. trabajo j.seccion adj. j.serv._td_, categ. arquitecto-a.(3).pdf
  • anuncio fecha entrevista varias convocatorias concursos meritos(27).pdf
  • 2 jsecc. adj arquitect@s_admitidos(3).pdf