S'està cercant, espereu....

Històric de Concursos - València

Històric de Concursos

 


Concurs
Nom: Direccions de Servici (TD), Direcció de Banda Municipal (TD) (PM), Coordinació Responsabilitat Patrimonial pel procediment de lliure designació (29/06/2012)
Tipus: Funcionari Grup: A1
Places
Total: 8
Promoció interna:
Reserva discapacitats:
Torn de mobilitat:
Ocuapció temporal:
Publicació
BOP: 29-06-2012
DOCV:
BOE: 16-07-2012
Presentació instancies: Necesariament a tavés de seu electrònica
Instancies: 17-07-2012 a 08-08-2012
Drets d'examen:
Lloc de pagament:
Pruebas convocadas
Prova Data Lloc
Primer Examen -
Segon Examen -
Observacions
Com resultat del procediment selectiu per a proveir, pel sistema de lliure designació, huit llocs de treball d'esta Corporació, ha sigut acordada l'adscripció als respectius llocs de treball a favor dels / les següents funcionaris /funcionàries de carrera:
Fitxers adjunts
  • resolucion jefaturas td(3).pdf