S'està cercant, espereu....

Històric de Concursos - València

Històric de Concursos

 


Concurs
Nom: Inspector de Tributs, Rendes i Recaptació (16/08/2004)
Tipus: Funcionari Grup: C
Places
Total: 2
Promoció interna:
Reserva discapacitats:
Torn de mobilitat:
Ocuapció temporal:
Publicació
BOP: 16-08-2004
DOCV:
BOE:
Presentació instancies: Necesariament a tavés de seu electrònica
Instancies: 17-08-2004 a 08-09-2004
Drets d'examen:
Lloc de pagament:
Pruebas convocadas
Prova Data Lloc
Entrevista Personal 19-09-2006
Observacions
[
]Es comunica que el dia 6 d'octubre del 2006 s'han exposat en el tauler d'anuncis del Servici de Personal, sitis en el carrer de la Sang, núm. 5, la relació de concursants ordenada de major a menor puntuació, amb indicació de les notes obtingudes i l'adjudicació provisional dels llocs de treball, de la convocatòria corresponent a la provisió definitiva de 2 llocs de treball d'Inspector de Tributs, Rendes i Recaptació (MD), començant des del dia 6 d'octubre i fins al 19 d'octubre, ambdós inclusivament, el termini de 10 dies de reclamacions.[
]
Fitxers adjunts
  • insp tributosmd_trib(3).pdf