S'està cercant, espereu....

Històric d'Oposicions - València

Històric d´Oposicions

 


Oposició
Nom: Enginyer de Telecomunicacions
Tipus: Funcionari Grup: A
Places
Total: 1
Promoció interna:
Reserva discapacitats:
Torn de mobilitat:
Ocuapció temporal:
Publicació
BOP: 14-08-2004
DOCV: 29-10-2004
BOE: 01-02-2005
Presentació instancies
Instancies: 02-02-2005 a 24-02-2005
Drets d'examen: 40 €
Lloc de pagament: Bancaja Cta. Núm. 2077-0063-55-3101333478
Pruebas convocadas
Prova Data Lloc
Segon Examen 30-01-2007
Primer Examen 16-01-2007
Observacions
S'ha exposat als Taulers d'Anuncis del c/ Sang, 5, la relació d'aspirants que han superat el segon exercici d'esta convocatòria, així com la proposta efectuada pel Tribunal per a ocupar la plaça, la qual cosa finalitza el procés selectiu.València, 7 de febrer de 2007
Fitxers adjunts
  • ing teleco_ej. 2º y propuesta(3).pdf
  • teleco_trib(3).pdf
  • teleco_anuncio(3).pdf