S'està cercant, espereu....

Històric d'Oposicions - València

Històric d´Oposicions

 


Oposició
Nom: Enginyer Tècnic de Telecomunicacions
Tipus: Funcionari Grup: B
Places
Total: 1
Promoció interna:
Reserva discapacitats:
Torn de mobilitat:
Ocuapció temporal:
Publicació
BOP: 14-08-2004
DOCV: 29-10-2004
BOE: 01-02-2005
Presentació instancies
Instancies: 02-02-2005 a 24-02-2005
Drets d'examen: 35 €
Lloc de pagament: Bancaja Cta. Núm. 2077-0063-55-3101333478
Pruebas convocadas
Prova Data Lloc
Primer Examen 16-01-2007
Observacions
El Tribunal, en sessió celebrada el dia 16 de gener de 2007, ha acordat declarar deserta la plaça d'Enginyer Tècnic de Telecomunicacions en no haver superat el primer exercici (de caràcter obligatori i eliminatori) cap dels aspirants que s'han presentat al mateix.Tribunal selectiu:
Fitxers adjunts
  • ing tec teleco_trib(3).pdf
  • ingtecteleco_anuncio(3).pdf