S'està cercant, espereu....

Històric d'Oposicions - València

Històric d´Oposicions

 


Oposició
Nom: Agente de Desarrollo Local (14/11/2003)
Tipus: Funcionari Grup:
Places
Total:
Promoció interna:
Reserva discapacitats:
Torn de mobilitat:
Ocuapció temporal:
Publicació
BOP:
DOCV:
BOE:
Pruebas convocadas
Prova Data Lloc
Primer Examen -
Segon Examen -
Tercer Examen -
Quart Examen -
Quint Examen -
Sisé Examen -
Seté Examen -
Huitè Examen -
Observacions
Fitxers adjunts