S'està cercant, espereu....

Històric d'Oposicions - València

Històric d´Oposicions

 


Oposició
Nom: Professor de Banda, Saxòfon
Tipus: Funcionari Grup: A
Places
Total: 2
Promoció interna:
Reserva discapacitats:
Torn de mobilitat:
Ocuapció temporal:
Publicació
BOP: 17-08-2002
DOCV: 04-10-2002
BOE: 23-10-2002
Presentació instancies
Instancies: 24-10-2002 a 16-11-2002
Drets d'examen: 41,65 €
Lloc de pagament: Bancaja Cta. Núm. 2077-0063-3101333478
Pruebas convocadas
Prova Data Lloc
Tercer Examen 03-05-2004
Segon Examen 26-04-2004
Primer Examen 14-04-2004
Observacions
Ha sido expuesta en el día de hoy en el Tablón de Anuncios de esta Corporación sito en c/ Sangre, 5 baja, Acuerdo de la Junta de Gobierno Local por el que se aprueba la constitución de Bolsa de Trabajo de Profesor Banda Saxofón.
Fitxers adjunts