S'està cercant, espereu....

Històric d'Oposicions - València

Històric d´Oposicions

 


Oposició
Nom: Químic (06/12/2001)
Tipus: Funcionari Grup: A
Places
Total: 3
Promoció interna: 1
Reserva discapacitats:
Torn de mobilitat:
Ocuapció temporal:
Publicació
BOP: 06-12-2001
DOCV: 18-12-2001
BOE: 30-04-2002
Presentació instancies
Instancies: 02-05-2002 a 24-05-2002
Drets d'examen: 41,77 €
Lloc de pagament: Bancaja Cta. Núm. 2077-0063-3101333478
Pruebas convocadas
Prova Data Lloc
Tercer Examen 13-03-2006
Segon Examen 20-02-2006
Primer Examen 06-02-2006
Observacions
En los Tablones de Anuncios de la c/ Sangre, 5, se encuentran expuestas las listas con los resultados de la baremación de la fase de concurso y la propuesta de nombramiento de la convocatoria para cubrir 3 plazas de químico en propiedad.Valencia, 4 de julio de 2006.
Fitxers adjunts