S'està cercant, espereu....

Històric d'Oposicions - València

Històric d´Oposicions

 


Oposició
Nom: Oficial/a de Bombers/es
Tipus: Funcionari Grup: A
Places
Total: 5
Promoció interna: 3
Reserva discapacitats:
Torn de mobilitat: 1
Ocuapció temporal:
Publicació
BOP: 10-03-2015
DOCV:
BOE: 31-03-2015
Presentació instancies
Instancies: 01-04-2015 a 27-04-2015
Drets d'examen: 46,87 €
Lloc de pagament: Ingreso bancario en la cuenta número ES30 2038 8814 6760 0000 8804 de Bankia
Pruebas convocadas
Prova Data Lloc
Primer Examen -
Proves físiques -
Quint Examen -
Quart Examen -
Tercer Examen -
Observacions
Fitxers adjunts
 • anuncio declarando desierta la plaza por turno movilidad conv 5 of. bomberos-as(3).pdf
 • resultado total proceso, prom. interna, conv 5 of. bomberos-as(3).pdf
 • resultado baremacion concurso conv. 5 of. bomberos-as _promocion interna_(3).pdf
 • correccion error material resultado total proceso, turno libre conv 5 of. bomberos-as(3).pdf
 • resultado total proceso, turno libre conv 5 of. bomberos-as(3).pdf
 • aprobados ej. 5º conv. 5 of. bomberos(3).pdf
 • aprobados ej. 4º conv(3).pdf
 • nuevos aprobados ej. 3º conv. 5 of. bomberos(3).pdf
 • aprobados ej. 3º conv. 5 of. bomberos(3).pdf
 • relacion contestaciones correctas ej. 3º conv. 5 of. bomberos(3).pdf
 • aprobados ej. 2º conv. 5 of. bomberos(3).pdf
 • aprobados ej. 1º conv. 5 of. bomberos(3).pdf
 • anuncio fecha entrevista ej 1º. conv. 5 oficial bomberos(3).pdf
 • anuncio material ejercicio primero convocatoria 5 oficial bomberos(3).pdf
 • admision definitiva aspirantes y fecha ejercicio 1convocatoria 5 oficial bomberos(3).pdf
 • modificacion designacion tribunal convocatorias 5 of. y 5 subof. bomberos(6).pdf
 • anuncio resolucion listas provisionales convocatoria 5 oficiales bomberos(3).pdf
 • diligencia exposicion tablon de edictos listas provisionales convocatoria 5 oficial bomberos(3).pdf
 • anuncio acuerdo designacion miembros tribunal convocatoria 5 oficial bomberos(3).pdf