S'està cercant, espereu....

Històric d'Oposicions - València

Històric d´Oposicions

 


Oposició
Nom: Suboficial/a de Bombers/es
Tipus: Funcionari Grup: B
Places
Total: 5
Promoció interna: 4
Reserva discapacitats:
Torn de mobilitat: 1
Ocuapció temporal:
Publicació
BOP: 10-03-2015
DOCV:
BOE: 30-03-2015
Presentació instancies
Instancies: 31-03-2015 a 25-04-2015
Drets d'examen: 41,41 €
Lloc de pagament: Ingreso bancario en la cuenta número ES30 2038 8814 6760 0000 8804 de Bankia
Pruebas convocadas
Prova Data Lloc
Primer Examen -
Segon Examen -
Tercer Examen -
Quart Examen -
Quint Examen -
Concurs -
Observacions
Fitxers adjunts
 • a n u n c i-o acord nomenament subof. bomberos torn mobilitat(3).pdf
 • resultado total proceso movilidad conv. 5 subof. bomberos(3).pdf
 • resultado total proceso, prom. interna, conv 5 subof. bomberos-as(3).pdf
 • resultado baremacion concurso conv. 5 subof. bomberos-as _movilidad_(3).pdf
 • resultado baremacion concurso conv. 5 subof. bomberos-as _promocion interna_(3).pdf
 • aprobados ej. 5º conv. 5 subof. bomberos(3).pdf
 • aprobados ej. 4º conv. 5 subof. bomberos(3).pdf
 • anuncio fecha lectura ej. 4º suboficial bomberos(3).pdf
 • aprobados ej. 3º conv. 5 subof. bomberos(3).pdf
 • relacion contestaciones correctas ej. 3º conv. 5 subof. bomberos(3).pdf
 • aprobados ej. 2º conv. 5 subof. bomberos(3).pdf
 • aprobados ej. 1º conv. 5 subof. bomberos(3).pdf
 • anuncio fecha entrevista ej. 1º suboficial bomberos(3).pdf
 • modificacion designacion tribunal convocatorias 5 of. y 5 subof. bomberos(7).pdf
 • anuncio resolucion listas provisionales convocatoria 5 suboficial bomberos(3).pdf
 • diligencia exposicion tablon de edictos listas provisionales convocatoria 5 suboficial bomberos(3).pdf
 • anuncio acuerdo designacion miembros del tribunal convocatoria 5 suboficial bomberos(3).pdf
 • anuncio dmision definitiva aspirantes y fecha ejercicio primeroconv5suboficialbomberos(3).pdf