S'està cercant, espereu....

Borses de treball - València

Relació de Borses de Treball de l´Ajuntament de València

 Borsa
Nom: Subaltern/a
Núm. integrants: 1062
Últim cridat: 167
Presentació instancies
Instancies: 11-04-2018 a 09-05-2018
Drets d'examen: 23,97 €
Lloc de pagament: ES30-2038-8814-676000008804 de Bankia
Proves convocades
Prova Data Lloc
Prova sel·lectiva torn lliure 22-06-2019 Aulari Sud-12:30 horas
Prova sel·lectiva 11-04-2019 CMSS Quatre Carreres-12:00 hores
Observacions
Últim cridat lliure amb reserva diversitat: 149; Últim cridat diversitat lleu: 16; Últim cridat diversitat moderada: 9
Fitxers adjunts
 • anunci modificació borsa treball per error autobaremació.pdf
 • anunci rectificació error material acord jgl 15-07-2022. borsa treball subaltern_a.pdf
 • anunci nova rectificació borsa treball (juliol 2022).pdf
 • anunci diligència rectificació df aspirant 148.pdf
 • anunci nova rectificació borsa treball (juliol 2021).pdf
 • anunci rectificacio borsa treball.pdf
 • anunci resolucio empats.pdf
 • anunci constitucio borsa treball(1).pdf
 • anunci qualificacio primer exercici i baremacio concurs.pdf
 • anunci qualificacions torn lliure. termini autobaremacio.pdf
 • examen model a.pdf
 • examen model b.pdf
 • examen valencia.pdf
 • solucions model a i valencia torn lliure.pdf
 • solucions model b torn lliure.pdf
 • anunci diversitat intel·lectual. qualificacions. autobaremacio.pdf
 • anunci rectificar llistes definitives.pdf
 • anunci per torn diversitat intel·lectual_convocatoria prova.pdf
 • anunci rectificar error data realitzacio exercici (torn lliure i reserva div funcional).pdf
 • anunci llistat definitiu personal admes i exclos (torn lliure i reserva diversitat funcional) i data exercici.pdf
 • anunci qualificacions diversitat intel·lectual lleu i moderada. termini autobaremacio merits..pdf
 • questionari diversitat intel·lectual lleuger.pdf
 • questionari diversitat intel·lectual moderat.pdf
 • respostes diversitat intel·lectual lleuger.pdf
 • respostes diversitat intel·lectual moderat.pdf
 • llistat definitiu personal admes_exclos i data realitzacio exercici (torn diversitat intel·lectual limit_lleu i moderada).pdf
 • rectificacio errors temes 2 i 7.pdf
 • anunci designacio organ selectiu.pdf
 • llistat provisional personal admes i exclos.pdf
 • nota aclaridora temari.pdf
 • temari diversitat funcional intel·lectual.pdf
 • aclariment bases convocatoria.pdf
 • 31.41-175_sol·licitud proves selectives borsa treball subalterns.pdf