S'està cercant, espereu....

Sol·licituds d'informació - València

Sol·licituds d'informació

L'Oficina d'Estadística disposa d'informació detallada i desagregada per districtes, barris i seccions que pot sol·licitar-se mitjançant correu, fax o compareixent a la mateixa oficina, per a la qual finalitat cal dirigir-se a:

 

Direcció de correu
Ajuntament de València
Plaça de l'Ajuntament, 1
46002-València
e-mail: infoestadistica@valencia.es

Situació de l'Oficina
Oficina d'Estadística
Plaça de l'Ajuntament, 1, 2ª planta
Tfn.: 96 352 54 78   Ext. 4196
Fax: 96 352 17 28

|
|