S'està cercant, espereu....

Qué fem - València

Qué fem

SERVEI D'ATENCIÓ INTEGRAL

Les situacions de discriminació per raó de sexe, nacionalitat, origen racial o ètnic, orientació sexual, identitat i expressió de gènere, grup familiar, desenvolupament sexual, diversitat funcional o discapacitat, religió o creences, idees polítiques, pobresa, llengua, cultura, malaltia, estètica, cos o qualsevol altra circumstància poden convertir-se en delictes d'odi. Però també es manifesten de manera més subtil i invisible. Per això és fonamental la sensibilització ciutadana en matèria d'igualtat de drets.

COM HO FEM?

Quan arriba una queixa, consulta o denúncia per discriminació, realitzem una primera anàlisi del problema exposat i es valora quina actuació és més adequada entre aquests tres vessants (normalment, estan entrellaçades):

  • L'atenció psicosocial, que suposa acompanyar a la persona des de l'orientació emocional. L'objectiu és apoderar-la, potenciant els seus propis recursos perquè supere l'estigma social, utilitzant els mecanismes existents de garantia de drets.
  • La gestió del conflicte des de diferents enfocaments, com la conciliació, la intermediació o la mediació. També posem en marxa els mecanismes sancionadors que estan a la nostra disposició segons el marc normatiu de cada cas.
  • L'assessorament jurídic, realitzat per advocades i advocats especialistes en discriminació i en defensa de drets humans. Atenen i informen la persona sobre quins són els seus drets i quina és la forma més eficaç perquè es facen efectius.

Combinant aquests tres eixos, les persones que arriben a l'ONDIS poden prendre la decisió més adequada per al seu cas concret, sentint-se acompanyades en tot moment. Es fa un seguiment de les demandes ciutadanes, siguen procediments administratius, judicials o de mediació buscant reparar el mal patit i reposar a la víctima en el ple exercici dels seus drets.

AMB QUI COL·LABOREM?

A València, hi ha un gran nombre d'organitzacions que treballen en diferents aspectes relacionats amb els drets humans i compten amb els seus propis serveis d'atenció a víctimes de discriminació. Estem en estret contacte amb elles, per a treballar de manera coordinada. A més de compartir coneixement i recursos, ens permet conéixer amb bastant exactitud la situació de la discriminació en nostra cuideu i, així, realitzar estratègies i propostes per a caminar cap a una societat que diga NO a la discriminació. SÍ a la Justícia Social.
 

Denúncia, pregunta, informa't, coneix-nos:

Crida'ns: +34 96 321 09 60
Escriu-nos: ondis@valencia.es
O veuen a veure'ns: De dilluns a divendres de 9 h a 14 h
C/ de Dalt 48, baix esquerra. 46003 – València