S'està cercant, espereu....

Escola Art Floral - València

Escola Valenciana d'Art Floral

TREBALLS EN LA JAPAN WEEK 2012

L' participa en la Japan Week 2012 amb gran èxit

La València JAPAN WEEK 2012 ha estat un esdeveniment organitzat per l'Ajuntament de València i la International Friendship Foundation (IFF), amb seu a Tòquio, que treballa amb l'objectiu d'afavorir les relacions entre el Japó i la resta del món.

La setmana del 24 al 29 de novembre ha estat plena d'activitats en les quals s'ha pogut trobar des d'experiències culinàries a exposicions d'art, passant per cercaviles i actuacions en directe, cinema japonès, representacions escèniques, saló de manga, performance d'arts marcials, la cerimònia del te i el que és més important, exhibicions d'Ikebana.

L', pertanyent a l'Organisme Autònom Municipal de Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge, va realitzar una exhibició d'Ikebana al Palau de la Música de València el passat dilluns 26 de novembre, una demostració de treballs d'Ikebana que van estar exposats fins al dijous 29 de novembre.

El diumenge 25 al matí hi va haver una trobada entre l'Escola del Sensei Mutsu Seu de l'Escola d'Ikenobo del Japó i l', on van intercanviar coneixements i visions de l'Ikebana d'ambdues escoles.

El dilluns 26 de vesprada, una vegada finalitzada la demostració i exposats els treballs, es va convidar el sensei Toshihito Unno, president del grup "Senchadou Seifuryu" i mestre d'Ikebana del Japó, que visitara l'exposició. Els participants, la professora i els alumnes van rebre les felicitacions del mestre pels treballs realitzats, i el mateix mestre va comentar que els treballs de la seua escola eren molt similars als nostres quant a disseny i concepte.

El sensei Toshihito Unno va felicitar l' pels treballs realitzats a causa de la majestuosa reproducció d'esta tècnica japonesa d'art floral.

El senyor Toshihito Unno havia dirigit esta mateixa vesprada la Cerimònia de te (Senchadou) a l'estil de Seifu.

Van participar en la trobada Aureli Acevedo, Pilar Collado, José Francisco Company, Rosalía Esquembre, Isabel Jiménez, M. Victoria Lozano, Sebastián Marco, Pedro Martínez, Julia Ramos, M. Carmen Ricart i Inmaculada Rodrigo. Els treballs van ser dirigits per la professora Julia Lorenzo Lozano, mestra d'Ikebana per l'Escola Enshu. Els alumnes de la disciplina d'ikebana o "ikebanakas" participants, comptaven tots ells amb molts anys d'experiència i un alt nivell formatiu, nivell que han anat adquirint al llarg dels cursos d'Ikebana que s'imparteixen en l'.

Ikebana: Art i vida

Des de la seua fundació, el 1984, l' ha donat suport a la pràctica i difusió del Ikebana. Sempre ha estat una de les assignatures incloses al programa de la formació d'Oficial Florista.

A Occident se sol traduir el terme "Ikebana" com "Art Floral Japonès". El concepte engloba tota una tradició artística i espiritual que arranca del més profund de la tradició japonesa. Així, la simple traducció com "Art Floral Japonès" no diu exactament tot el que este art ha representat i representa en la cultura nipona. Etimològicament, Ikebana significa "fer viure o mantenir amb vida les flors", entenent com "flors" tot material procedent del món vegetal. És un terme relativament modern que es va adoptar a partir de la segona meitat del segle XIX, quan Japó va obrir les seues portes al món occidental. A partir de llavors, el terme 'Ikebana' va englobar l'art practicat en les diferents escoles, abastant des de les més antigues i tradicionals fins a les que es van formar en aquells moments. Influïdes, a la seua vegada, pel nou Art Impressionista que estava naixent a Europa.

L'Ikebana és tot un món que, depenent de l'Escola de què es tracte, adopta una sèrie de normes i tècniques a seguir. Simplificant molt, es pot resumir en el "Principi de Tres", la base de tota composició d'Ikebana. Este principi consisteix en la combinació harmònica i equilibrada de Cel, Home i Terra. Estes són posicions en l'espai (l'Ikebana és com una escultura floral) representades per tres branques mestres. En el cicle de tres, l'home es troba a mig camí entre el cel i la terra. Tots els estils clàssics de Ikebana tenen en comú este principi de construcció, que consisteix a dividir en tres plans la composició floral. Cada pla representa una part de la Creació: dalt el Cel (Shin), baix la Terra (Prengui), i entre els dos, l'Home (Gyo).

A més de les normes bàsiques, hi ha diferents estils d'Ikebana amb les seues pròpies regles compositives. Estos estils, en trets generals, són: Moribana, Nageire, Paisatge, Jiyuka (estil lliure), Feeling and Poetic (sentiments i poesia), Chabana (per a la Cerimònia del Te), Shinsoka, Soka, etc, i tots els estils clàssics de les diferents escoles.

Mestre Sensei Toshihito Unno i Mestre Sensei Toshihito Unno i
Mestre Toshihito Unno i Exposició de treballs d'Ikebana de l' Mestre Toshihito Unno i Exposició de treballs d'Ikebana de l'
Integrants de l'Escola Ikenobo i Mestre Mutsu Seo, Julia Lorenzo i Pilar Collado de l' Integrants de l'Escola Ikenobo i Mestre Mutsu Seo, Julia Lorenzo i Pilar Collado de l'
Participants en l'exposició d'Ikebana de l' Participants en l'exposició d'Ikebana de l'
Alumnes participants en l'exposició de l' Alumnes participanta en l'exposició de l'
Professora Julia Lorenzo i alumnes de l' Professora Julia Lorenzo i alumnes de l'
Alumnes participants en l'exposició de l' Alumnes participants en l'exposició de l'
Alumnes participants en l'exposició de l' Alumnes participants en l'exposició de l'
Alumnes participants en l'exposició de l' Alumnes participants en l'exposició de l'
Treballs d'Ikebana. . Vista general Treballs d'Ikebana. . Vista general
Treballs d'Ikebana. . Vista parcial Treballs d'Ikebana. . Vista parcial
Treballs d'Ikebana. . Vista parcial Treballs d'Ikebana. . Vista parcial
Treballs d'Ikebana. . Vista parcial Treballs d'Ikebana. . Vista parcial
Detall - Feeling and poetic Detall - Feeling and poetic
Detall - Estil Moribana Detall - Estil Moribana
Detall - Estil Moribana Detall - Estil Moribana
Detall - Estil Shinsoka Detall - Estil Shinsoka
Detall - Estil Soka Detall - Estil Soka
Cerimònia del té - Estil Chabana Cerimònia del té - Estil Chabana
Detall - Estil Shinsoka Detall - Estil Shinsoka
Detall - Estil Nageire Detall - Estil Nageire
Detall - Estil Shinsoka Detall - Estil Shinsoka
Detall - Estil Nageire Detall - Estil Nageire
Detall - Paisatge de tardor Detall - Paisatge de tardor
Detall - Paisatge mediterrani Detall - Paisatge mediterrani

Informació addicional