S'està cercant, espereu....

Qui som - València

Oficina d'Estadística

L'Oficina d'Estadística, que pertany a la Delegació d'Innovació i Gestió del Coneixement, fou creada l'any 1985 i té com a principal objectiu la producció i difusió d'informació de caràcter estadístic sobre la ciutat de València, per posar-la a disposició de la mateixa Administració municipal i en general de qualsevol organisme o ciutadà que la necessite. La importància indubtable de la informació per a la presa de decisions en la gestió i planificació públiques, així com el reconeixement del paper desenrotllat per les estadístiques de caràcter públic en els treballs d'investigació urbana i en el coneixement de la ciutat, són la justificació última de la labor que desenrotlla.

Les seues funcions es concreten en la producció i recopilació d'estadístiques, en el seu emmagatzemament i en la seua difusió per mitjà de publicacions, a través d'estes mateixes pàgines, o responent a peticions directes. Per fer els seus treballs, l'Oficina recorre tant a les informacions generades per organismes com l'Institut Nacional d'Estadística, el Ministeri d'Hisenda o les diverses conselleries, com a l'aprofitament estadístic de l'activitat administrativa pròpia de l'Ajuntament.
Accedeix a la nostra pàgina d'inici ací

Ajuntament de València
Oficina d'Estadística
Plaça Ajuntament, núm. 1, 2a planta
46002 València.
Acces a l'edifici de l'Ajuntament pel carrer Arquebisbe Mayoral, 1 Acc.
Telèfon 963525478, Extensió 4196
Fax 963521728
estadistica@valencia.es
Per a sol·licituds d'informació:
infoestadistica@valencia.es
 

Oficina d'Estadística
|