S'està cercant, espereu....

Xarxes socials | Ajuntament de València - València

Xarxes socials @AjuntamentVLC

La funció primordial d’estes comptes és difondre informació d'interés i rellevància per a la ciutadania emesa des de l’Ajuntament de València. Responen a l'aposta institucional pel diàleg amb la ciutadania, per la transparència i per la informació com a servici públic. Quan la situació ho requereix, les xarxes socials institucionals actuen com a servici públic d'informació i alerta ciutadana.

Sempre que es compleixen les normes de relació en xarxes socials es respon a la ciutadania. L'idioma d'interacció serà l'utilitzat per l'usuari, siga valencià, castellà o anglès, tant en públic com en privat.

Les interaccions ciutadanes (sugerències, queixes, incidències o consultes) que es presenten en forma de missatge privat, menció o comentaris, s'atenen des de les 8 '30 h fins a les 19.30 h els dies laborables, i en festius es continua amb l'alerta d'atenció almenys quatre vegades al dia en un interval màxim de 4 hores, des de les 9 fins a les 19 h.

  • Ajuntament de València