S'està cercant, espereu....

OFICINES DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA INTEGRAL - València

ATENCIÓ PRESENCIAL AMB CITA PRÈVIA

 

OFICINES DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA INTEGRAL

Oficines atenció al contribuent

Servicis

Obtindre:

  • Duplicats per al pagament de impostos municipals en voluntària.
  • Documents cobradors per al pagament dels seus tributs fora de termini.

Domiciliar:

El pagament dels tributs de cobrament periòdic (fins a 2 mesos abans de l'inici del pagament en voluntària).

Informar-se sobre:

  • Terminis de pagament de taxes i impostos municipals.
  • Ajornaments i fraccionaments de pagament de impostos.
  • Els seus deutes tributaris en voluntària i en executiva.
  • I qualsevol dubte que es plantege en matèria tributària municipal.

Horari:

  • De dilluns a divendres, de 8:30 a 14:00 hores.

Informació addicional