S'està cercant, espereu....

2017-04-27 - València

 

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Acte de lliurament d'honors i distincions 2023

6 d'octubre de 2023 

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimarts 24 d'octubre de 2023

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimarts 14 de novembre de 2023

Vés enrere 2017-04-27

Tornar

Plens:

Data:
27-04-2017
Hora:
10:00
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió ordinària de 30 de març de 2017.
Aprovat
0002 - ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de març i el 15 d'abril de 2017, a l'efecte del que extablix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 24 i 31 de març i 7 d'abril de 2017, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0004 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Dóna compte de l'acord de la Comisió Territorial d'Urbanisme de 27 de març de 2017, pel qual s'aprova definitivament la Modificació Puntual del Pla de Reforma Interior Alqueria la Ponsa-Fuster.
Expediente: E-03001-2013-000058-00 - Quedar assabentat
0005 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa no admetre a tràmit el recurs de reposició interposat contra la Modificació Puntual del PGOU de València Centre de Salut en Carrera Malilla-Bernat Descoll.
Expediente: E-03001-2015-000210-00 - Aprovat
0006 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament la Modificació Puntual del PGOU de València relativa al canvi d'ús de l'edifici situat en el carrer de l'Antiga Senda d'en Senent, núm. 4.
Expediente: E-03001-2016-000159-00 - Aprovat
0007 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe de l'interventor general sobre resolucions de discrepàncies, omissions i anomalies en matèria d'ingressos en l'exercici 2016.
Expediente: E-00407-2017-000010-00 - Quedar assabentat
0008 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'informe corresponent al 1r trimestre de 2017 sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals.
Expediente: E-04906-2017-000009-00 - Quedar assabentat
0009 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte dels estats d'execució pressupostària i de situació de tresoreria a 31 de març del 2017.
Expediente: E-04302-2017-000006-00 - Quedar assabentat
0010 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de la Memòria del Jurat Tributari Municipal corresponent a l'any 2016.
Expediente: E-00408-2017-000114-00 - Quedar assabentat
0011 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 3a modificació de l'annex d'aplicacions pressupostàries amb subvencions nominatives al Pressupost de 2017.
Expediente: E-05501-2017-000015-00 - Aprovat
0012 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 3a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost de 2017.
Expediente: E-05501-2017-000017-00 - Aprovat
0013 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 4a relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions de 2017.
Expediente: E-05501-2017-000016-00 - Aprovat
0014 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de la creació de conceptes i subconceptes de gasto amb crèdit zero durant el primer trimestre de 2017.
Expediente: E-05501-2017-000001-00 - Quedar assabentat
0015 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar el memoràndum d'enteniment entre la ciutat de Chengdu, capital de la província de Sichuan, República Popular de la Xina, i la ciutat de València, Comunitat Valenciana, Regne d'Espanya, per a l'agermanament entre ambdues ciutats.
Expediente: E-01909-2016-000034-00 - Aprovat
0016 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA. Proposa aprovar inicialment la modificació del Reglament del Consell Municipal d'Acció Social.
Expediente: E-02201-2016-000150-00 - Aprovat
0017 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA. Proposa aprovar el canvi de representants en el Consell Escolar Municipal.
Expediente: E-02101-2014-000854-00 - Aprovat
0018 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA. Proposa mostrar el suport a la celebració del Congrés ICIAM 2019 a València.
Expediente: E-00400-2017-000013-00 - Aprovat
0019 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA. Dóna compte de la publicació en el Boletín Oficial del Estado núm. 87, de 12 d'abril de 2017, del Decret 16/2017, de 10 de febrer, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el canvi de denominació del municipi, Valencia, per la forma exclusiva en valencià, València.
Expediente: E-01304-2015-000001-00 - Quedar assabentat
0020 - GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar inicialment el Reglament municipal sobre el registre d'enquestes i estudis d'opinió.
Expediente: E-00810-2016-000101-00 - Aprovat
0021 - CONSELL SOCIAL DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA. Proposa que l'Ajuntament impulse les accions necessàries per a cohesionar els valencians i les valencianes al voltant de l'objectiu d'aconseguir unes inversions justes per a la Ciutat i que l'Ajuntament se sume a la trobada convocada per les Corts Valencianes en el marc de la commemoració del 25 d'Abril, Dia de les Corts Valencianes.
Expediente: O-00606-2017-000002-00 - Aprovat
MOCIONS
0022 - Moció subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la prohibició d'estacionar de nit en el carril bus.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Aprovada proposta alternativa
0023 - Moció subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els contenidors de matèria orgànica i la pintura verda en zones de contenidors.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Rebutjat
0024 - Moció subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre declaració responsable de lluita contra la morositat en les operacions comercials en els contractes municipals.
Expediente: O-89CIU-2017-000089-00 - Aprovada proposta alternativa
0025 - Moció subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la prohibició d'aparcament nocturn en el carril bus.
Expediente: O-89CIU-2017-000090-00 - Aprovada proposta alternativa
0026 - Moció subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de treball públic especialitzada per a persones amb diversitat funcional intel·lectual.
Expediente: O-89CIU-2017-000091-00 - Aprovada proposta alternativa
0027 - Moció subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre l'execució dels acords adoptats en les Corts Valencianes i la totalitat del pressupost de la Generalitat Valenciana.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Aprovada proposta alternativa
0028 - Moció subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el concurs de gestió del nucli zoològic.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Rebutjat
PREGUNTES
0029 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la brutícia al costat de la platja de Pinedo.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0030 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la renovació del clavegueram en Torrefiel.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0031 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la recollida de productes fitosanitaris.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0032 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la informació dels servicis de neteja en Falles en Twitter.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0033 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja als voltants dels punts de venda ambulant de menjar en Falles.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0034 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el nombre de falles sancionades per incompliment d'obligacions de neteja.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0035 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el reciclatge durant les Falles.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0036 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la distribució de la xifra destinada a la neteja en Falles.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0037 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la formació dels barquers del Saler.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0038 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el dispositiu de neteja de residus generats per la pràctica del botellot en la zona de Joan Llorenç.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0039 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el dispositiu de neteja de residus generats per la pràctica del botellot en el barri de la Creu Coberta.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0040 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el dispositiu de neteja de residus generats per la pràctica del botellot en el barrio de Jerusalem, a les zones properes a la discoteca del carrer de Sant Vicent Màrtir.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el dispositiu de neteja de residus generats per la pràctica del botellot en la Gran Via de Ramón y Cajal – Plaça d'Espanya.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0042 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el dispositiu de neteja de residus generats per la pràctica del botellot al barri de Benimaclet.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el dispositiu de neteja de residus generats per la pràctica del botellot al barri del Carme.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el dispositiu de neteja de residus generats per la pràctica del botellot al barri de Russafa.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el dispositiu de neteja de residus generats per la pràctica del botellot en la zona de Ciutat Jardí.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el dispositiu de neteja de residus generats per la pràctica del botellot en la plaça del Xúquer.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el dispositiu de neteja de residus generats per la pràctica del botellot en la plaça d'Hondures.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el dispositiu de neteja de residus generats per la pràctica del botellot en la plaça del Cedre.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les zones d'ubicació de contenidors pintades de verd.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre increment de la partida anomenada Reformes col·legis municipals, del Pressupost Municipal 2017.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el pagament de taxes d'examen en cursos municipals d'idiomes.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el Punt d'Atenció al Jove Immigrant.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la participació de l'Ajuntament en les activitats extraescolars dels col·legis amb jornada contínua.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el nou Col·legi Municipal Fernando de los Ríos.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la reubicació provisional del CEIP Pare Manjón.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el futur dels col·legis municipals.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre la cessió d'un cotxe híbrid per a l'Ajuntament.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses per subministrament de combustible en el primer trimestre de 2017.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses de telefonia en el primer trimestre de 2017.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses de manteniment d'edificis en el primer trimestre de 2017.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses de neteja de dependències municipals, col·legis i mercats en el primer trimestre de 2017.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre la despesa en energía elèctrica en el primer trimestre de 2017.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre el reconeiximent d'obligació de pagament en el primer trimestre de 2017.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre informació d'un expedient d'Alcaldia relatiu a un conveni amb la Fundació Escola Valenciana.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre els carrils bici.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'autorització d'aparcament de vehicles oficials en la via pública.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'ampliació de zones 30.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre les declaracions del regidor de Mobilitat en xarxes socials.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la prohibició d'estacionament en el carril bus.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament.
Expediente: O-89CIU-2017-000081-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre les celebracions i commemoracions per a les persones majors.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el conveni Jere-Jere.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la reducció de pressupost per a la rehabilitació de la Fàbrica d'oli de Marxalenes per a Centre de Majors.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la reducció de les subvencions destinades al manteniment del Punt de Trobada Familiar.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'agermanament amb el municipi de Menton, França.
Expediente: O-89CIU-2017-000077-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la comissió creada per a la commemoració del 150 aniversari de Vicente Blasco Ibáñez.
Expediente: O-89CIU-2017-000077-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre els patrocinis per a la celebració d'actes fallers de la Junta Central Fallera.
Expediente: O-89CIU-2017-000077-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre millores en la Ciutat de l'Artista Faller.
Expediente: O-89CIU-2017-000077-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre denúncia del conveni de col·laboració per al compliment de penes de treball en benefici de la comunitat.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre les places d'estacionament en aparcaments públics.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'increment del trànsit en València.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'anul·lació dels abonaments de l'EMT Amb tú i Or.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'estudi de millores preferencials al bus.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobreles subvencions concedides al 2016.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre els apartaments turístics.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la Comissió Municipal de Coordinació Turística.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la neteja de la cúpula de cristall del Palau de la Música de València.
Expediente: O-89CIU-2017-000078-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la climatització del Palau de la Música de València.
Expediente: O-89CIU-2017-000078-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la modificació de les entrades a l'Ajuntament.
Expediente: O-89CIU-2017-000078-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de la senyalització de les terrasses.
Expediente: O-89CIU-2017-000078-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre solucions urgents d'accessibilitat en la seu de la Junta Municipal de Districte de Ciutat Vella.
Expediente: O-89CIU-2017-000075-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les senyals de circulació només en valencià.
Expediente: O-89CIU-2017-000075-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la possible major densitat de trànsit en la ronda interior des de la inauguració de l'anell ciclista.
Expediente: O-89CIU-2017-000075-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el futur de l'alqueria de Serra.
Expediente: O-89CIU-2017-000075-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'estat del solar colindant a l'hospital Arnau de Vilanova.
Expediente: O-89CIU-2017-000075-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la nau Viuda d'Olmos.
Expediente: O-89CIU-2017-000075-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la plaça de Joaquín Dualde, de Marxalenes.
Expediente: O-89CIU-2017-000075-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'antiga estació de tren del Grau.
Expediente: O-89CIU-2017-000075-00 - Contestada
0099 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les parades de l'EMT enfront de patrimoni protegit.
Expediente: O-89CIU-2017-000075-00 - Contestada
0100 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la possible conversió en zona de vianants de la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89CIU-2017-000075-00 - Contestada
0101 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la prohibició d'estacionament en el carril bus en horari nocturn.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0102 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre les noves motocicletes de la Policia Local de València.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0103 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre l'ús del radar.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0104 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre problemes en servici dels agents de Policia durant les Falles.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0105 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre els concerts de la Falla Municipal 2017.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0106 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre els cartells de la Setmana Santa Marinera 2017.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0107 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la placa danyada en la Llotja de la Seda.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0108 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre tres places en la Policia Local de València que estan en situació administrativa d'interí.
Expediente: O-89CIU-2017-000086-00 - Contestada
0109 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'adquisició d'un immoble de la plaça del Doctor Llorenç de la Flor, 2.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0110 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre els suports publicitaris de grans dimensions.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0111 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'ampliació del Bioparc.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0112 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'excavació arqueològica en el Monestir de San Vicente de la Roqueta.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0113 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'expedient de rehabilitació de l'edifici de l'Escorxador.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0114 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el Pla de rehabilitació d'edificis en els Orriols.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0115 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la rehabilitació de vivendes municipals en el Cabanyal.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0116 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la reurbanització als carrers de la Barraca, la Reina i el Dr. Lluch.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0117 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre els terrenys del Campus de la Universitat Europea.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0118 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la reurbanització de carrers paral·lels a la mar en el Cabanyal-el Canyamelar.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0119 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la reurbanització de travessies a la mar en el Cabanyal-el Canyamelar.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0120 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les terrasses en domini públic.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0121 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la pasarel·la de la séquia de Vera.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0122 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'estudi dels equipaments públics.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0123 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les llicències d'obres i equipaments públics.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0124 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el trasllat del mercat de vell.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0125 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, en relació amb l'acord entre Diputació i Ajuntament sobre transport metropolità.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0126 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, en relació amb la campanya sobre el Pla de Colònies Felines.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0127 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre acreditacions i guardons per a les platges.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0128 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'estat de la platja de Pinedo.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0129 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre reunions amb AENA.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0130 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre Naturia.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0131 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el desbrossament al carrer de la Vall de la Ballestera.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0132 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'aplicació de mesures definitives de la ZAS del barri del Carme.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0133 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre contractació per a l'elaboració del Mapa del Soroll.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0134 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el desbrossament en l'av. de la Constitució.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0135 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la poda en el carrer de Masquefa (Benimaclet).
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0136 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el desbrossament en el carrer de Guillem d'Anglesola.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0137 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la campanya escolar Mutis, controla el teu soroll.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0138 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobrel' analítica d'aigües de bany.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0139 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la consulta ciutadana d'inversions en districtes.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0140 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la consulta ciutadana de prohibició d'aparcar a les nits en el carril bus.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0141 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les noves juntes municipals als pobles de Valencia.
Expediente: O-89POP-2017-000033-00 - Contestada
0142 - Pregunta formulada in voce en la sessió plenària de 30 de març de 2017 per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el reallotjament dels clubs que utilitzaven les instal·lacions del poliesportiu del Saler.
Expediente: O-00606-2017-000003-00 - Contestada
MOCIÓ URGENT
0143 - Moció subscrita pel delegat de Comerç, Sr. Galiana, sobre les accions de Mercasa en Mercavalencia, SA.
Aprovat
PRECS I PREGUNTES
0144 - Prec formulat in voce pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'anell ciclista.
Quedar assabentat
0145 - Prec formulat in voce per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la campanya del mosquit tigre.
Quedar assabentat
0146 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la parada de l'EMT enfront del Convent de Sant Doménec.
Contestada
0147 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la decisió de la Conselleria d'Educació de retirar unitats concertades a alguns centres educatius de la ciutat.
A contestar en pròxima sessió
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
0148 - Declaració institucional en defensa del ròtul de bronze del Banc de València.
Aprovat