S'està cercant, espereu....

2018-10-30 - València

El Consell Social de la Ciutat de València

El Consell Social de la Ciutat de València és un òrgan de participació dels veïns i les veïnes de València i de les organitzacions socials, veïnals, econòmiques o professionals, com a via permanent de diàleg i deliberació sobre els assumptes més rellevants que afecten la Ciutat.

Composició de la Corporación 2019-2023 (pdf 42 kb).Naturalesa jurídicaFuncions 

Protecció de dades (pdf 171 kb.).

Vés enrere 2018-10-30

Tornar

Consell Sectorial:
CONSEJO SOCIAL DE LA CIUDAD DE VALENCIA

Data:
30-10-2018
Hora:
17:30
Òrgan:
C3CSV
Caràcter:
E
Observacions:
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA - CONSELL SOCIAL DE LA CIUTAT 30-10-18

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 17 d'abril de 2018.
0002 - Donar compte dels criteris generals del Pressupost per a 2019.
PRECS I PREGUNTES