S'està cercant, espereu....

2016-11-08 - València

El Consell Social de la Ciutat de València

El Consell Social de la Ciutat de València és un òrgan de participació dels veïns i les veïnes de València i de les organitzacions socials, veïnals, econòmiques o professionals, com a via permanent de diàleg i deliberació sobre els assumptes més rellevants que afecten la Ciutat.

Composició de la Corporación 2019-2023 (pdf 42 kb).Naturalesa jurídicaFuncions 

Protecció de dades (pdf 171 kb.).

Vés enrere 2016-11-08

Tornar

Consell Sectorial:
CONSEJO SOCIAL DE LA CIUDAD DE VALENCIA

Data:
08-11-2016
Hora:
17:00
Òrgan:
C3CSV
Caràcter:
O
Observacions:
ORDINÀRIA-CONSELL SOCIAL DE LA CIUTAT

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 30 de novembre de 2015.
Aprovat
0002 - Donar compte dels criteris generals del Pressupost.
Quedar assabentat
Precs i Preguntes
0003 - "Prec formulat per el Sr. Antonio Pla Piera, representant de la Federació de Asociacions de Veïns, relatiu a ""Participació Ciutadana y remissió de documentació del Consell"".
Quedar assabentat