S'està cercant, espereu....

2015-11-30 - València

El Consell Social de la Ciutat de València

El Consell Social de la Ciutat de València és un òrgan de participació dels veïns i les veïnes de València i de les organitzacions socials, veïnals, econòmiques o professionals, com a via permanent de diàleg i deliberació sobre els assumptes més rellevants que afecten la Ciutat.

Composició de la Corporación 2019-2023 (pdf 42 kb).Naturalesa jurídicaFuncions 

Protecció de dades (pdf 171 kb.).

Vés enrere 2015-11-30

Tornar

Consell Sectorial:
CONSEJO SOCIAL DE LA CIUDAD DE VALENCIA

Data:
30-11-2015
Hora:
18:00
Òrgan:
C3CSV
Caràcter:
O
Observacions:

ORDE DEL DIA:

0001 - Aprovació, si és el cas, de l'acta de la Sessió anterior de data 10 de novembre de 2015.
Aprovat
0002 - Donar compte del Pressupost per a l'exercici 2016 aprovat inicialment pel Ple del dia 20 de novembre de 2015.
Quedar assabentat
0003 - Precs i preguntes
Quedar assabentat