S'està cercant, espereu....

Busca d'Epígrafs | Ajuntament de València - València

Cerca d'Epígrafs

En esta secció vosté pot localitzar els epígrafs o els extractes d'assumptes inclosos en els ordes del dia de les sessions plenàries des de gener de 2000, buscant qualsevol de les paraules que apareixen en el seu text. Es retornen, com a màxim, 100 resultats.

També es poden localitzar els extractes dels assumptes inclosos en els ordes del dia d'altres òrgans col·legiats municipals: comissions del Ple, Junta de Govern Local, consells sectorials i consells de districte (a partir d'abril de 2018).

En el cas del Ple, les seues comissions i la Junta de Govern Local, una vegada localitzada la sessió en la qual es va tractar l'assumpte del seu interés, podrà ampliar la informació sobre els acords aprovats per estos òrgans municipals consultant el PDF de l'acta corresponent que trobarà en la secció “Activitat òrgans de govern”, des de setembre de 2009 les del Ple, des de març de 2014 les de la Junta de Govern Local, i des de gener de 2018 en el cas de les comissions del Ple.

Plens Junta de Govern Local Ambdós
Comisions de Ple i Consells Sectorials
Consells de districte (a partir abril 2018)