Pressupostos anys anteriors | Ajuntament de València - València

Pressupost 2020

El pressupost municipal és el principal document econòmic de l'Ajuntament. Conté la previsió d'ingressos i despeses per a l'any, detallada segons les fonts de finançament -els imposts, taxes i diversos ingressos. El pressupost ens concreta l'origen i la destinació dels diners que gestiona l'Ajuntament en representació de la ciutadania.

El Pressupost General de l'Ajuntament de València, que inclou els pressupostos de l'Ajuntament i dels organismes autònoms i empreses municipals, corresponent a 2020 fou aprovat inicialment pel Ple de la Corporació en sessió de 14 de novembre de 2019.

Una vegada publicat en el BOP s'obri un procés d'informació pública i després de l'examen i consideració de les al·legacions que puguen presentar-se, serà aprovat definitivament en una nova sessió plenària.

Aprovació definitiva

Aprovació inicial

Pressupostos 2020. Resum aprovació inicial (pdf 5479 Kb).

Impacte de Gènere

Informe Impacte de Gènere - Pressupost Municipal 2020 (pdf 3831 Kb). Annex I - Pla Marc d'Igualtat entre dones i homes (pdf 381 Kb). Annex II - Instrucció implantació de pressupostos municipals amb enfocament de gènere (pdf 59 Kb). Annex III - Pressupost amb Enfocament de Gènere 2019 (pdf 582 Kb). Annex IV - Fitxa de programes de despesa amb enfocament de gènere (pdf 189 Kb).

Modificacions de crèdit

Modificacions de crèdit Ple Modificacions de crèdit Junta de Govern