S'està cercant, espereu....

Alcaldia | Ajuntament de València - València

Alcaldia

Joan Ribó Canut, Alcalde de Valencia

Joan Ribó Canut, Alcalde de Valencia

 

Presidix la Corporació i ostenta la màxima representació del municipi. Li correspon la superior direcció i coordinació del Govern i de l'administració municipal.

La seua elecció es realitza en el Ple per majoria absoluta dels vots dels regidores i els regidors, en la sessió constitutiva de la Corporació. Si cap d'ells obté la majoria absoluta, es proclama alcalde o alcaldessa a qui encapçala la llista que haja obtingut nombre més gran de vots en el municipi. En cas d'empat es resol per sorteig.

Entre les seues atribucions figura la d'establir les directrius generals de l'acció de govern municipal i assegurar la seua continuïtat; així com l'organització i estructura de l'administració municipal executiva sense perjuí de les competències atribuïdes al Ple en matèria d'organització municipal.

En l'exercici de les seues competències, l'alcaldia podrà aprovar bans i decrets, així com dictar Instruccions per a dirigir l'actuació dels òrgans municipals en l'exercici ordinari de les seues competències.

L'actual Corporació municipal, en sessió plenària celebrada el dia 15 de juny de 2019, va triar com a alcalde al Sr. Joan Ribó Canut.

 

 

Ban: Salutació  de l'Alcalde

 

Parla amb Joan Ribó

 

Transparència Alcaldia

Currículum i altres dades de l'Alcalde
Ús del cotxe oficial, despeses i obsequis i hospitalitat de l'Alcalde 2023Ús del cotxe oficial, despeses i obsequis i hospitalitat de l'Alcalde 2022Ús del cotxe oficial, despeses i obsequis i hospitalitat de l'Alcalde 2021Ús del cotxe oficial, despeses i obsequis i hospitalitat de l'Alcalde 2020

Ús del cotxe oficial, despeses i obsequis i hospitalitat de l'Alcalde 2019

Ús del cotxe oficial, despeses i obsequis i hospitalitat de l'Alcalde 2018

Ús del cotxe oficial, despeses i obsequis i hospitalitat de l'Alcalde 2017

Ús del cotxe oficial, despeses i obsequis i hospitalitat de l'Alcalde 2016

Ús del cotxe oficial, despeses i obsequis i hospitalitat de l'Alcalde 2015

 

 

 

 

JOAN RIBÓ CANUT

 

Joan Ribó Canut

RESPONSABILITATS ACTUALS EN L'AJUNTAMENT

Alcalde.
President del Consell d'Administració de l'Empresa Mixta Valenciana de Aigües (EMIVASA)

RETRIBUCIONS, DECLARACIONS DE BÉNS I DRETS PATRIMONIALS I DADES TRIBUTÀRIES

Retribució anual bruta: 92.442,28 €

BOP 03.07.2019 (Pdf. 289 Kb) BOP 26.03.2020 (Pdf. 367 Kb)

BOP 04.03.2022 (Pdf. 472 Kb)BOP 02.03.2023 (Pdf. 127 Kb)

ESTUDIS

Doctor Enginyer Agrònom

BIOGRAFIA

Nascut a Manresa (prov. Barcelona) el 17 de setembre de 1947.
Professor durant sis anys de Química Orgànica en les E.T.S. de Enginyers Agrònoms i Industrials i durant vin-i-quatre anys de Química en ensenyament secundari.
Diputat autonòmic en Les corts valencianes de 1995 a 2007.
Regidor de l'Ajuntament de València des de 2011.

Curriculum Vitae (Pdf 403 kb).

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA

Títol d'Enginyer Agrònom (pdf 1128 kb) Diploma d'Alta Especialització en Tecnologia d'Aliments (pdf 300 kb) Títol de Doctor Enginyer Agrònom (pdf 402 kb)

DADES DE CONTACTE

Telèfon: 962081684 - 962085356
Pl. Ajuntament, 1 - 46002
E-mail: jribo@valencia.es

Xarxes socials:
Facebook: https://www.facebook.com/joanribo
Twitter: @joanribo
Instagram: @joanribovlc

Transparència Alcaldia