Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
Can't convert this string to number: ""
The blamed expression:
==> imageClassPK?number [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 92]

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: @adaptive_media_image["img"] alt="" f... [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 13]
----
1<!-- variables --> 
2<#assign title = .vars['reserved-article-title'].data /> 
3<#assign description = .vars['reserved-article-description'].data /> 
4<#assign url = .vars['reserved-article-url-title'].data /> 
5<#assign lang = themeDisplay.getLocale()> 
6<#assign dlAppServiceUtil = serviceLocator.findService("com.liferay.document.library.kernel.service.DLAppService") />  
7<div class="row noticia-row"> 
8  <div class="col-12 color-fondo"> 
9  <#assign url2 = themeDisplay.getURLCurrent()/> 
10   
11<#assign JournalArticleService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleService")> 
12<#assign urlContext = ""> 
13      <#if lang == "es_ES"> 
14         <#assign urlContext= "/cas/actualidad"> 
15      <#elseif lang == "ca_ES" > 
16        <#assign urlContext= "/val/actualitat"> 
17      <#else> 
18        <#assign urlContext = "/val/actualitat"> 
19      </#if> 
20 
21  <a class="noticia-title" href="${urlContext}/-/content/${url}" alt="${title}" > 
22   
23   <#if Titular.getData()?has_content> 
24    ${Titular.getData()} 
25  </#if> 
26   
27<#if tituloRecurso??> 
28<#if tituloRecurso.getSiblings?? && tituloRecurso.getSiblings()?has_content> 
29	<#list tituloRecurso.getSiblings() as cur_vImagen> 
30		<#if cur_vImagen.getData() != "" && cur_vImagen.tipoRecurso.getData() == "imagen"> 
31			<#assign imageJson = jsonFactoryUtil.createJSONObject(cur_vImagen.multimedia.data)> 
32      <#assign imageClassPK = imageJson.getString("classPK")> 
33      <@adaptive_media_image["img"] alt="" fileVersion=dlAppServiceUtil.getFileEntry(imageClassPK?number).getFileVersion()/> 
34			<img class="img-fluid centrar-imagen " alt="" src="${cur_vImagen.multimedia.getData()}"> 
35				 
36		</#if> 
37		<#break> 
38	</#list> 
39</#if> 
40</#if> 
41 
42  </a> 
43     
44  <#assign fecha_Data = getterUtil.getString(fecha.getData())> 
45  <#assign fechaInicio = "" /> 
46 
47	<#if validator.isNotNull(fecha_Data)> 
48		<#assign fecha_DateObj = dateUtil.parseDate("yyyy-MM-dd", fecha_Data, locale)> 
49		<#assign fechaInicio = dateUtil.getDate(fecha_DateObj, "dd/MM/yyyy", locale, timeZone)?string /> 
50		 
51		<p class="date-text"> 
52			<span class="fa fa-calendar"></span>${fechaInicio?has_content?then(fechaInicio,"")}  
53		</p> 
54		 
55	</#if> 
56     
57  </div> 
58</div> 
59 
60<style> 
61   
62   .noticia-title { 
63    font-size: 1.25em; 
64    line-height: 1.3; 
65	  color: black; 
66	  display: contents; 
67	  font-family: Montserrat-SemiBold, sans-serif; 
68
69    
70   
71   .noticia-row{ 
72     margin-right: -5px 
73
74    
75   .color-fondo{ 
76     background-color: #E0E0E0; 
77     margin-bottom: 10px; 
78     padding-top: 10px; 
79     margin-left:auto; 
80     margin-right:auto; 
81     display: grid; 
82      
83
84    
85   .date-text{ 
86    font-size: .9125em; 
87    font-weight: bold; 
88    margin-right: 0.6em; 
89    margin-top: 0.6em; 
90    margin-bottom: 0.4em; 
91    color: black; 
92
93    
94   .fa{ 
95    margin-right: 0.7em; 
96    color: black; 
97
98    
99   .noticia-title:hover{    
100   	color:#626262; 
101   	text-decoration: none; 
102
103    
104   .centrar-imagen { 
105     margin-left: auto; 
106     margin-right: auto; 
107     margin-bottom: 5px; 
108     display: block; 
109    margin-top: 10px;      
110
111	 picture{ 
112  display:none 
113
114</style> 
Tornar

Naix la València Investment Office per a promoure la ciutat com a pol d'inversió i talent

Pilar Bernabé: “Amb la posada en marxa d'este nou servici, reduïm les traves administratives, accelerant el procés inversor

• L'oficina comptarà amb un pressupost anual de 150.000 €

20/09/2021

L'Ajuntament de València, juntament amb Cámara València, posaran en marxa la València Investment Office, un nou servici municipal concebut per a promoure la ciutat com a pol d'inversió i talent, des d'on s'oferirà informació i assessorament als qui vulguen invertir, establir la seua empresa o ampliar-la en el terme municipal de València.

 

“Esta oficina d'inversions, que comptarà amb un pressupost anual de 150.000 euros, té com a principal missió atraure, facilitar i accelerar inversió nacional i estrangera a València, amb l'objectiu de generar riquesa i ocupació de qualitat a la ciutat, que revertirà en el desenvolupament del nostre teixit econòmic”, ha explicat la regidora de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, Pilar Bernabé.

“Amb la posada en marxa de València Investment Office, aconseguirem una major promoció econòmica de la nostra ciutat, oferirem assessorament especialitzat i de qualitat a la inversió nacional i estrangera, simplificant els procediments i reduint les traves administratives i accelerant així el procés inversor”, ha concretat Pilar Bernabé.

Per part seua, José Vicente Morata, president de Cámara Valencia, ha remarcat que l'entitat que presideix “a través de la València Investment Office, realitzarà una promoció econòmica de la ciutat; identificarà potencials inversors amb l'objectiu de canalitzar i atraure inversió; establirà contacte amb persones expertes per a canalitzar inversions i proposarà mesures d'acceleració i agilitació de les inversions”.

Eva Blasco, presidenta de CEV València, ha posat l'accent en la importància de crear sinergies entre l'Administració i les organitzacions empresarials en benefici de l'interés comú. “L'Administració no pot viure aliena a realitat del teixit empresarial”, ha assegurat. Així mateix, ha assenyalat que “per a atraure inversions a València és imprescindible generar un clima de confiança que afavorisca la seua elecció enfront d'altres destins, i acompanyar les empreses interessades a invertir”. En eixe sentit ha valorat la creació d'esta oficina d'inversions, i ha presentat la CEV com un aliat estratègic en la transformació digital i ecològica que demanda Europa.

L'Ajuntament i Cámara València comparteixen la idea que esta col·laboració, que s'instrumentalitzarà a través de la signatura d'un conveni per a la posada en marxa de l'oficina, facilitarà l'atenció del col·lectiu d'inversors que desitgen una activitat empresarial en el terme municipal de València.

"Volem consolidar València com una ciutat a l'avantguarda de l'economia del coneixement i la innovació, volem que siga un pol d'atracció del talent i inversió, i esta oficina d'inversions és un instrument clau per a aconseguir-lo", ha conclòs la regidora Pilar Bernabé.

Recursos multimèdia

Pilar Bernabé