Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
Can't convert this string to number: ""
The blamed expression:
==> imageClassPK?number [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 92]

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: @adaptive_media_image["img"] alt="" f... [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 13]
----
1<!-- variables --> 
2<#assign title = .vars['reserved-article-title'].data /> 
3<#assign description = .vars['reserved-article-description'].data /> 
4<#assign url = .vars['reserved-article-url-title'].data /> 
5<#assign lang = themeDisplay.getLocale()> 
6<#assign dlAppServiceUtil = serviceLocator.findService("com.liferay.document.library.kernel.service.DLAppService") />  
7<div class="row noticia-row"> 
8  <div class="col-12 color-fondo"> 
9  <#assign url2 = themeDisplay.getURLCurrent()/> 
10   
11<#assign JournalArticleService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleService")> 
12<#assign urlContext = ""> 
13      <#if lang == "es_ES"> 
14         <#assign urlContext= "/cas/actualidad"> 
15      <#elseif lang == "ca_ES" > 
16        <#assign urlContext= "/val/actualitat"> 
17      <#else> 
18        <#assign urlContext = "/val/actualitat"> 
19      </#if> 
20 
21  <a class="noticia-title" href="${urlContext}/-/content/${url}" alt="${title}" > 
22   
23   <#if Titular.getData()?has_content> 
24    ${Titular.getData()} 
25  </#if> 
26   
27<#if tituloRecurso??> 
28<#if tituloRecurso.getSiblings?? && tituloRecurso.getSiblings()?has_content> 
29	<#list tituloRecurso.getSiblings() as cur_vImagen> 
30		<#if cur_vImagen.getData() != "" && cur_vImagen.tipoRecurso.getData() == "imagen"> 
31			<#assign imageJson = jsonFactoryUtil.createJSONObject(cur_vImagen.multimedia.data)> 
32      <#assign imageClassPK = imageJson.getString("classPK")> 
33      <@adaptive_media_image["img"] alt="" fileVersion=dlAppServiceUtil.getFileEntry(imageClassPK?number).getFileVersion()/> 
34			<img class="img-fluid centrar-imagen " alt="" src="${cur_vImagen.multimedia.getData()}"> 
35				 
36		</#if> 
37		<#break> 
38	</#list> 
39</#if> 
40</#if> 
41 
42  </a> 
43     
44  <#assign fecha_Data = getterUtil.getString(fecha.getData())> 
45  <#assign fechaInicio = "" /> 
46 
47	<#if validator.isNotNull(fecha_Data)> 
48		<#assign fecha_DateObj = dateUtil.parseDate("yyyy-MM-dd", fecha_Data, locale)> 
49		<#assign fechaInicio = dateUtil.getDate(fecha_DateObj, "dd/MM/yyyy", locale, timeZone)?string /> 
50		 
51		<p class="date-text"> 
52			<span class="fa fa-calendar"></span>${fechaInicio?has_content?then(fechaInicio,"")}  
53		</p> 
54		 
55	</#if> 
56     
57  </div> 
58</div> 
59 
60<style> 
61   
62   .noticia-title { 
63    font-size: 1.25em; 
64    line-height: 1.3; 
65	  color: black; 
66	  display: contents; 
67	  font-family: Montserrat-SemiBold, sans-serif; 
68
69    
70   
71   .noticia-row{ 
72     margin-right: -5px 
73
74    
75   .color-fondo{ 
76     background-color: #E0E0E0; 
77     margin-bottom: 10px; 
78     padding-top: 10px; 
79     margin-left:auto; 
80     margin-right:auto; 
81     display: grid; 
82      
83
84    
85   .date-text{ 
86    font-size: .9125em; 
87    font-weight: bold; 
88    margin-right: 0.6em; 
89    margin-top: 0.6em; 
90    margin-bottom: 0.4em; 
91    color: black; 
92
93    
94   .fa{ 
95    margin-right: 0.7em; 
96    color: black; 
97
98    
99   .noticia-title:hover{    
100   	color:#626262; 
101   	text-decoration: none; 
102
103    
104   .centrar-imagen { 
105     margin-left: auto; 
106     margin-right: auto; 
107     margin-bottom: 5px; 
108     display: block; 
109    margin-top: 10px;      
110
111	 picture{ 
112  display:none 
113
114</style> 
Tornar

El Servici de Jardineria ha realitzat en agost més de mil intervencions en l’arbratge de la ciutat

El vicealcalde fa balanç de les intervencions estivals, algunes realitzades a petició de les falleres, amb motiu de l'excepcionalitat de la festa

• Treballs de jardineria durant el mes d'agost

19/09/2021

L'Ajuntament de València ha realitzat, durant el mes d'agost, un total de 1.099 intervencions en l'arbratge de la ciutat,631 en la zona sud de la ciutat, i altres 468 en els exemplars arboris de la zona nord, i la major part d'estos treballs han sigut de poda, abatiment, i retirada d'arbres i restes vegetals caigudes de la via pública. Estes actuacions s'emmarca en l'activitat del Servici de Jardineria “que enguany ha realitzat labors extraordinàries amb motiu de la celebració de les Falles a principis de setembre, que ha requerit accions de rebuig de branques que interferien amb monuments i carpes”, tal com ha informat hui el vicealcalde i regidor d'Ecologia Urbana, Sergi Campillo, en realitzar un balanç del treball desenvolupat pel citat servici, així com per l'Organisme Autònom Municipal de Parcs i Jardins Singulars, encarregat del manteniment dels grans parcs de la ciutat.

 

El vicealcalde ha ressaltat que en la zona sud de la ciutat s'han atés uns 54 avisos urgents, mentre que en la zona nord el nombre d'avisos no programats ha sigut de 109 s'han degut a reclamacions per branques baixes o que colpejaven façanes, “una cosa d'altra banda previsible a causa de l'excepcional primavera plujosa de l'any 2021 que en augmentar la vitalitat de l'arbratge indueix un correlatiu augment del seu creixement i per tant de les interferències amb propietats públiques i privades”. “A més, en totes dues zones, s'han dut a terme actuacions a petició de les diferents comissions falleres en arbratge en carrers i places”, ha afegit el regidor.

D'altra banda, durant el mes d'agost, el Servei de Jardineria Sostenible, a més de cobrir les necessitats ordinàries per al manteniment dels jardins que inclou actuacions sobre el mobiliari urbà i jocs infantils o la revisió de les xarxes de reg, i la neteja i desinfecció de les zones de joc, ha realitzat altres actuacions no programades. Concretament, la concessionària del servei en la zona sud, ha realitzat 408 d'estes intervencions, la meitat de les quals relacionades amb elements de lampisteria i reg.

Pel que respecta a les labors ordinàries de manteniment dels jardins i arbratge de la ciutat, el vicealcalde Sergi Campillo ha destacat les contínues labors de cava i desbrossament en espais enjardinats així com de sega de gespa o de revisió de les fonts ornamentals i de les àrees de socialització canina.

Finalment, el regidor ha recordat els treballs desenvolupats per l'Organisme Autònom Municipal de Parcs i Jardins Singulars, que durant el mes d'agost a més de la seua labor diària ha desenvolupat accions d'inspeccionat de palmeres per possibles atacs de morrut, ha treballat en la tala d'exemplars danyats al parc de Orriols. També ha dut a terme actuacions d'emergència als Jardins de Monforte per a assegurar un pi monumental. “I a més, este organisme ha dirigit el seguiment de la reforma del Parc de l'Oest i de la construcció del bosquet sostenible al costat del Parc de Benicalap”, ha conclòs el vicealcalde després de destacar “el treball que fan cada dia podadors i jardiners per a mantindre la infraestructura verda de la nostra ciutat”.

Recursos multimèdia

Sergi Campillo