S'està cercant, espereu....

Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


Tornar

Les empreses que contracten dones majors de 45 anys tindran una ajuda de 3.000 euros

La Junta de Govern aprova la convocatòria, que se suma a les ajudes de 1.500 euros per als nous emprenedors i les contractacions indefinides

• Grup de dones al costat de les Torres de Quart

10/03/2023

L’Ajuntament traurà una línia específica de subvencions per incentivar l’ocupació entre la població femenina de més de 45 anys. Així, cada empresa que contracte una treballadora en eixa franja d’edat rebrà 3.000 euros. La Junta de Govern ha aprovat hui la nova convocatòria, que se suma a les ajudes ja existents de 1.500 euros per a nous emprenedors i 1.500 euros per a contractacions indefinides.
 

El regidor de l’Àrea de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, Borja Sanjuán, acompanyat del vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha donat compte dels assumptes tractats per l’òrgan col·legiat este divendres. Sobre les mesures per estimular l’ocupació entre les dones de més 45 anys, ha recordat que, “tot i que València presenta les dades d’atur més baixes dels últims 17 anys, hi ha un col·lectiu que té més dificultats per accedir i volem que deixen de ser invisibles en el mercat laboral i troben una oportunitat”. A més, les ajudes de 1.500 euros es poden ampliar en 500 euros més en cas d’emprenedors o contractes a menors de 30 anys, majors de 45 anys o persones amb discapacitat.

Altre dels punts de l’ordre del dia de la Junta de Govern Local han estat les multes de trànsit i de l’ORA a residents de fora de València. Gràcies a un acord amb l’Agència Tributària, l’Ajuntament ha recuperat 716.000 euros per este concepte. La xifra és el resultat d’ingressar 767.000 euros, als quals s’han de restar els 52.000 euros que el consistori abona a l’agència pels tràmits. Des que totes dos institucions van començar a col·laborar “contra el frau fiscal”, ha detallat Sanjuán, s’han rescatat més de 13 milions d’euros, mentre que s’han desembossat 880.000 euros, amb la qual cosa el cost n’és inferior al 7 %.

Liquidació del superàvit 2022

En matèria d’Hisenda, l’òrgan col·legiat del govern executiu municipal ha acordat el superàvit corresponent a 2022 per import de 28 milions d’euros, així com la destinació del superàvit i els romanents de tresoreria, que arriben als 54,9 milions d’euros, per a despeses generals. Segons l’edil, “açò contrasta amb altres municipis, com ara Madrid, amb més de 350 milions d’euros de dèficit”. El regidor ha assegurat que “som l’Ajuntament amb menys deute per habitant: 307’7, davant dels 599’9 de Madrid”.

Els recursos del superàvit pressupostari es distribuiran de la següent manera, tal com ha manifestat el titular d’Hisenda: 10,9 milions per finançar modificacions de crèdit que atenguen anualitats de projectes aprovats pel veïnat a través del procés participatiu DecidimVLC, i 4,9 milions a una ampliació capital de l’EMT. A esta quantitat s’han d’afegir 22,4 milions d’euros del superàvit d’exercicis anteriors, que s’assignaran a “una operació acordió” per amortitzar el deute de l’EMT i restablir el seu patrimoni net, que en estos moments és negatiu ―al voltant de 120 milions d’euros―, en la línia de la resta d’empreses públiques de transport espanyoles, perjudicades per les restriccions per la pandèmia del coronavirus.

D’altra banda, altres 6,5 milions d’euros del superàvit aniran: a una reserva per a futures amortitzacions, amb l’objectiu que l’Ajuntament “no incórrega en inestabilitat de crèdit”, i 5,5 milions d’euros per incorporar romanents a projectes d’inversió cofinançats amb recursos afectats d’exercicis passats, per exemple, projectes cofinançats per la Unió Europea.

Dels 54,9 milions de romanents de tresoreria: 24 seran per a la quarta incorporació de romanents de crèdits per a projectes ja previstos amb aportació 100 % municipal; 5 milions d’euros, per complementar el capítol I del pressupost per fer front a noves necessitats de personal; 9,2 milions d’euros, per l’EMT, concretament, a finançar la gratuïtat del transport a menors de 30 anys i la contribució de l’Ajuntament per rebaixar les tarifes a la meitat, i 1,4 milions d’euros, per atendre els reequilibris per costos energètics de les concessions esportives.

En concret, ha indicat Borja Sanjuán, dels 82 milions d’euros de superàvit i romanents de tresoreria, quedarà un restant de 14,7 milions d’euros, que, “per tercer any consecutiu”, s’utilitzaran per a noves necessitats, ajudes i inversions, que s’aprovaran en les pròximes setmanes, en compte de per amortitzar deute.

Això ha permés, ha assegurat l’edil, aprovar la quarta i la quinta incorporació de romanents: 36,5 milions d’euros que s’assignaran a les inversions municipals, amb la qual cosa el pressupost de l’any 2023 per a inversions, “per segon any consecutiu i per segon any en la història”, supera els 300 milions d’euros.

Recursos multimèdia

Borja Sanjuán