S'està cercant, espereu....

Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


Tornar

El termini per sol·licitar plaça en les escoles infantils municipals estarà obert del 20 d’abril al 3 de maig

L’Ajuntament gestiona onze centres d’estes característiques a Patraix, Na Rovella, Natzaret, Pinedo, Sant Llorenç, Benicalap, Sant Pau, Ciutat de les Arts i les Ciències, la Bega Baixa i l’Illa Perduda

• Les llistes provisionals de persones admeses i excloses es publicaran el 8 de maig

12/04/2023

Ja està publicat en el web de la Regidoria d’Educació el calendari i les normes que regixen el procés i els criteris d’admissió de l’alumnat de les escoles infantils de titularitat municipal per al curs 2023-2024. La sol·licitud de plaça s’ha de fer en el mateix centre, entre el 20 d’abril i el 3 de maig, tots dos inclosos.
 

L’Ajuntament baremarà les instàncies els dies 4 i 5 de maig; les llistes provisionals de persones admeses i excloses es publicaran el 8 de maig; s’hi podran presentar reclamacions el 9 i 10 de maig; les llistes definitives s’exposaran en el tauler d’anuncis les escoles infantils l’11 de maig, mentre que el termini de formalització de matrícula serà entre el 15 i el 26 de maig.

València compta amb onze escoles infantils municipals, de les quals cinc de gestió directa ―Solc (Patraix), Quatre Carreres (Na Rovella), Gent Menuda (Natzaret), Pinedo (Pinedo) i Diputada Clara Campoamor (Sant Llorenç)―, i sis de gestió indirecta ―Benicalap (Benicalap), Mini-Poli (Patraix), Sant Pau (Sant Pau), Mestra Empar Navarro Giner (Ciutat de les Arts i les Ciències), Pardalets (la Bega Baixa) i Algirós (l’Illa Perduda)―.

Tenen preferència per accedir-hi, per este ordre: l’alumnat procedent del mateix centre escolar, l’alumnat que haja de canviar de residència per causa de violència de gènere o de terrorisme, l’alumnat que es trobe en situació d’acolliment familiar o en guarda amb finalitats d’adopció, l’alumnat en acolliment residencial, i l’alumnat que haja de canviar de residència per desnonament familiar. Així mateix, hi tenen prioritat els xiquets i xiquetes empadronats en els districtes escolars pertanyents a l’àrea d’influència de l’escola.

Igualment, puntua el fet de tindre germans o germanes matriculades en el centre, el nivell de renda familiar, la condició de família nombrosa o monoparental, i el grau de discapacitat de l’alumne o d’algun membre de la unitat familiar, entre altres factors.