Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
Can't convert this string to number: ""
The blamed expression:
==> imageClassPK?number [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 92]

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: @adaptive_media_image["img"] alt="" f... [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 13]
----
1<!-- variables --> 
2<#assign title = .vars['reserved-article-title'].data /> 
3<#assign description = .vars['reserved-article-description'].data /> 
4<#assign url = .vars['reserved-article-url-title'].data /> 
5<#assign lang = themeDisplay.getLocale()> 
6<#assign dlAppServiceUtil = serviceLocator.findService("com.liferay.document.library.kernel.service.DLAppService") />  
7<div class="row noticia-row"> 
8  <div class="col-12 color-fondo"> 
9  <#assign url2 = themeDisplay.getURLCurrent()/> 
10   
11<#assign JournalArticleService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleService")> 
12<#assign urlContext = ""> 
13      <#if lang == "es_ES"> 
14         <#assign urlContext= "/cas/actualidad"> 
15      <#elseif lang == "ca_ES" > 
16        <#assign urlContext= "/val/actualitat"> 
17      <#else> 
18        <#assign urlContext = "/val/actualitat"> 
19      </#if> 
20 
21  <a class="noticia-title" href="${urlContext}/-/content/${url}" alt="${title}" > 
22   
23   <#if Titular.getData()?has_content> 
24    ${Titular.getData()} 
25  </#if> 
26   
27<#if tituloRecurso??> 
28<#if tituloRecurso.getSiblings?? && tituloRecurso.getSiblings()?has_content> 
29	<#list tituloRecurso.getSiblings() as cur_vImagen> 
30		<#if cur_vImagen.getData() != "" && cur_vImagen.tipoRecurso.getData() == "imagen"> 
31			<#assign imageJson = jsonFactoryUtil.createJSONObject(cur_vImagen.multimedia.data)> 
32      <#assign imageClassPK = imageJson.getString("classPK")> 
33      <@adaptive_media_image["img"] alt="" fileVersion=dlAppServiceUtil.getFileEntry(imageClassPK?number).getFileVersion()/> 
34			<img class="img-fluid centrar-imagen " alt="" src="${cur_vImagen.multimedia.getData()}"> 
35				 
36		</#if> 
37		<#break> 
38	</#list> 
39</#if> 
40</#if> 
41 
42  </a> 
43     
44  <#assign fecha_Data = getterUtil.getString(fecha.getData())> 
45  <#assign fechaInicio = "" /> 
46 
47	<#if validator.isNotNull(fecha_Data)> 
48		<#assign fecha_DateObj = dateUtil.parseDate("yyyy-MM-dd", fecha_Data, locale)> 
49		<#assign fechaInicio = dateUtil.getDate(fecha_DateObj, "dd/MM/yyyy", locale, timeZone)?string /> 
50		 
51		<p class="date-text"> 
52			<span class="fa fa-calendar"></span>${fechaInicio?has_content?then(fechaInicio,"")}  
53		</p> 
54		 
55	</#if> 
56     
57  </div> 
58</div> 
59 
60<style> 
61   
62   .noticia-title { 
63    font-size: 1.25em; 
64    line-height: 1.3; 
65	  color: black; 
66	  display: contents; 
67	  font-family: Montserrat-SemiBold, sans-serif; 
68
69    
70   
71   .noticia-row{ 
72     margin-right: -5px 
73
74    
75   .color-fondo{ 
76     background-color: #E0E0E0; 
77     margin-bottom: 10px; 
78     padding-top: 10px; 
79     margin-left:auto; 
80     margin-right:auto; 
81     display: grid; 
82      
83
84    
85   .date-text{ 
86    font-size: .9125em; 
87    font-weight: bold; 
88    margin-right: 0.6em; 
89    margin-top: 0.6em; 
90    margin-bottom: 0.4em; 
91    color: black; 
92
93    
94   .fa{ 
95    margin-right: 0.7em; 
96    color: black; 
97
98    
99   .noticia-title:hover{    
100   	color:#626262; 
101   	text-decoration: none; 
102
103    
104   .centrar-imagen { 
105     margin-left: auto; 
106     margin-right: auto; 
107     margin-bottom: 5px; 
108     display: block; 
109    margin-top: 10px;      
110
111	 picture{ 
112  display:none 
113
114</style> 
Tornar

El Palau de la Música i l'Orquestra de València reten homenatge al pianista valencià Fernando Puchol

El programa estarà dirigit per Álvaro Albiach i comptarà amb el pianista Xavier Torres

• L'acte començarà a les 19.30 hores en l'escenari del Teatre Principal

20/10/2021

El Palau de la Música i l'Orquestra de València oferiran demà dijous un concert d'homenatge a la figura del reconegut pianista valencià Fernando Puchol, que va faltar el 31 de desembre de l’any passat, 2020. L'acte començarà a les 19.30 hores en l'escenari del Teatre Principal, sota la batuta d'Álvaro Albiach, i amb Xavier Torres com a concertista, en un programa en el qual s'interpretarà el Concert per a piano de l'il·lustre compositor valencià Francisco Llácer Pla, i la cèlebre Simfonia núm. 3 “Escocesa” de Félix Mendelssohn.

 

La regidora de Cultura i presidenta del Palau de la Música, Gloria Tello, ha recordat que Puchol va ser un dels grans concertistes de la seua època, reconegut a nivell nacional i internacional, i mestre d'una generació molt rellevant de pianistes. La regidora s'ha referit al programa triat per a este homenatge, i ha assegurat que “hem tingut molta cura a programar una obra que aglutinara els valors que envolten la seua figura, i un d'ells va ser la difusió de l'obra pianística dels compositors valencians de la seua època”. “El concert per a piano de Francisco Llácer Pla”, ha afegit Tello, “era la millor elecció per a homenatjar-ho, ja que està dedicat al mateix Fernando Puchol i, a més, ho va interpretar i va estrenar amb l'Orquestra Nacional en 1986”.

Per part seua, el director del Palau, Vicent Ros, ha recordat que Fernando Puchol “va ser un excel·lent pianista, dotat d’una gran tècnica i musicalitat, que va debutar amb l’Orquestra de València en 1964, per a després actuar nombroses vegades interpretant a Beethoven, Mozart, Grieg, Rimski-Kórsakov i Llácer Pla, i amb la direcció de mestres com Pedro Pírfano, García Navarro, José Cervera Collado, Manuel Galduf o Víctor Pablo Pérez”.

Fernando Puchol va rebre classes de piano amb Daniel de Nueda i d’anàlisi i composició de Manuel Palau i Francisco Llácer Pla. Va ampliar la seua formació pianística i musical a París i a Viena amb els mestres Luis Galve i Hans Graf. Alhora que desenvolupava la seua carrera internacional com a concertista, es va bolcar en l’exercici de l’ensenyament i va ser catedràtic de piano del Reial Conservatori Superior de Música de Madrid durant més de quaranta anys. Durant anys va ser jurat i assessor del Concurs Internacional de Piano de València “Premi José Iturbi”.

Com a concertista, la presentació en públic de Fernando Puchol va tindre lloc, als set anys d’edat, precisament al Teatre Principal de València, amb obres de Beethoven, Schubert i Chopin. Va cobrir un ampli repertori: teclat espanyol del segle XVIII, Beethoven, Chopin, Liszt, Schumann, la música impressionista i el piano del segle XX, prestant especial dedicació a la música contemporània espanyola, àmbit en el qual va dur a terme estrenes absolutes d’obres de Llácer Pla, José Evangelista, Manuel Palau, Ramón Barce, Carmelo Bernaola, Carlos Palacio, Tomás Marco, Javier Darías, Carmen Verdú, Eduardo López-Chávarri, Amando Blanquer, José Báguena Soler... i primeres audicions a Espanya d’obres de Hindemith, Vuataz, Krenek, Tansman, Reger, Bernstein... Va formar sengles duos amb el violinista Pedro León i amb la pianista Ana Bogani, i va col·laborar amb el Quartet Enesco.

Entre altres distincions, Fernando Puchol va ser corresponent de les reials acadèmies de Belles Arts de Sant Carles (València) i Santa Isabel d’Hongria (Sevilla), membre d’honor de l’EPTA (Associació Europea de Professors de Piano) i medalla d’or dels conservatoris de Madrid i d’Oriola, així com de la Universitat Nacional de Taipei (Taiwan). Va rebre el Premi Nacional del Disc del Ministeri de Cultura d’Espanya.