Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
Can't convert this string to number: ""
The blamed expression:
==> imageClassPK?number [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 92]

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: @adaptive_media_image["img"] alt="" f... [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 13]
----
1<!-- variables --> 
2<#assign title = .vars['reserved-article-title'].data /> 
3<#assign description = .vars['reserved-article-description'].data /> 
4<#assign url = .vars['reserved-article-url-title'].data /> 
5<#assign lang = themeDisplay.getLocale()> 
6<#assign dlAppServiceUtil = serviceLocator.findService("com.liferay.document.library.kernel.service.DLAppService") />  
7<div class="row noticia-row"> 
8  <div class="col-12 color-fondo"> 
9  <#assign url2 = themeDisplay.getURLCurrent()/> 
10   
11<#assign JournalArticleService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleService")> 
12<#assign urlContext = ""> 
13      <#if lang == "es_ES"> 
14         <#assign urlContext= "/cas/actualidad"> 
15      <#elseif lang == "ca_ES" > 
16        <#assign urlContext= "/val/actualitat"> 
17      <#else> 
18        <#assign urlContext = "/val/actualitat"> 
19      </#if> 
20 
21  <a class="noticia-title" href="${urlContext}/-/content/${url}" alt="${title}" > 
22   
23   <#if Titular.getData()?has_content> 
24    ${Titular.getData()} 
25  </#if> 
26   
27<#if tituloRecurso??> 
28<#if tituloRecurso.getSiblings?? && tituloRecurso.getSiblings()?has_content> 
29	<#list tituloRecurso.getSiblings() as cur_vImagen> 
30		<#if cur_vImagen.getData() != "" && cur_vImagen.tipoRecurso.getData() == "imagen"> 
31			<#assign imageJson = jsonFactoryUtil.createJSONObject(cur_vImagen.multimedia.data)> 
32      <#assign imageClassPK = imageJson.getString("classPK")> 
33      <@adaptive_media_image["img"] alt="" fileVersion=dlAppServiceUtil.getFileEntry(imageClassPK?number).getFileVersion()/> 
34			<img class="img-fluid centrar-imagen " alt="" src="${cur_vImagen.multimedia.getData()}"> 
35				 
36		</#if> 
37		<#break> 
38	</#list> 
39</#if> 
40</#if> 
41 
42  </a> 
43     
44  <#assign fecha_Data = getterUtil.getString(fecha.getData())> 
45  <#assign fechaInicio = "" /> 
46 
47	<#if validator.isNotNull(fecha_Data)> 
48		<#assign fecha_DateObj = dateUtil.parseDate("yyyy-MM-dd", fecha_Data, locale)> 
49		<#assign fechaInicio = dateUtil.getDate(fecha_DateObj, "dd/MM/yyyy", locale, timeZone)?string /> 
50		 
51		<p class="date-text"> 
52			<span class="fa fa-calendar"></span>${fechaInicio?has_content?then(fechaInicio,"")}  
53		</p> 
54		 
55	</#if> 
56     
57  </div> 
58</div> 
59 
60<style> 
61   
62   .noticia-title { 
63    font-size: 1.25em; 
64    line-height: 1.3; 
65	  color: black; 
66	  display: contents; 
67	  font-family: Montserrat-SemiBold, sans-serif; 
68
69    
70   
71   .noticia-row{ 
72     margin-right: -5px 
73
74    
75   .color-fondo{ 
76     background-color: #E0E0E0; 
77     margin-bottom: 10px; 
78     padding-top: 10px; 
79     margin-left:auto; 
80     margin-right:auto; 
81     display: grid; 
82      
83
84    
85   .date-text{ 
86    font-size: .9125em; 
87    font-weight: bold; 
88    margin-right: 0.6em; 
89    margin-top: 0.6em; 
90    margin-bottom: 0.4em; 
91    color: black; 
92
93    
94   .fa{ 
95    margin-right: 0.7em; 
96    color: black; 
97
98    
99   .noticia-title:hover{    
100   	color:#626262; 
101   	text-decoration: none; 
102
103    
104   .centrar-imagen { 
105     margin-left: auto; 
106     margin-right: auto; 
107     margin-bottom: 5px; 
108     display: block; 
109    margin-top: 10px;      
110
111	 picture{ 
112  display:none 
113
114</style> 
Tornar

València Activa i Global StartupCities s'alien “perquè València es consolide com a ciutat referent en matèria d'innovació cleantech”

Pilar Bernabé: “València té tots els ingredients per a ser la ciutat europea de referència en matèria d'innovació climàtica: talent, infraestructura, tecnologies, coneixement i un ecosistema molt unit i compromés amb la sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic"

• “Des de l'Ajuntament de València i València Activa apostem per esta mena d'iniciatives que fomenten l'emprenedoria"

14/10/2021

L'Ajuntament de València, a través de València Activa, ha signat un conveni de col·laboració amb Global StartupCities “amb l'objectiu d'enfortir el paper de València com a referència en Clima dins de l'Àrea d'innovació Europea denominada “#EiA - European innovation Area”, així com implementar accions que afavorisquen l'emprenedoria en este camp”.

 

La regidora Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, Pilar Bernabé, ha explicat que “València té tots els ingredients per a ser la ciutat europea de referència en matèria d'innovació climàtica: talent, infraestructura, tecnologies, coneixement i un ecosistema molt unit i compromés amb la sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic”.

“Des de l'Ajuntament de València i València Activa apostem per esta mena d'iniciatives que fomenten l'emprenedoria i el desenvolupament tecnològic de la nostra ciutat i a més impulsen el coneixement en una àrea tan important com és la lluita contra el canvi climàtic i el desenvolupament econòmic sostenible”, ha defensat la regidora.

Global StartupCities i Climate iArea

Dins de la xarxa Global StartupCities, que té com a objectiu connectar ciutats emergents com a pol de desenvolupament tecnològic i innovador, València serà la Startup-City de referència en matèria de Cleantech.

L'objectiu és que estes ciutats maximitzen el seu potencial treballant conjunta-ment, connectant els seus ecosistemes d'innovació i establint sinergies que els permeten una millor especialització en el sector tecnològic, l'intercanvi d'idees i talent, les oportunitats de negoci, etc.

Pilar Bernabé ha valorat molt positivament la participació de València en este programa, “amb el qual continuem posicionant la nostra ciutat com un hub de referència europeu en matèria d'innovació i coneixement, en este cas en l'àmbit de les tecnologies netes, consolidant un model econòmic basat en el talent i la tecnologia, anant cada vegada amb passos més decidits cap a aqueixa València Tech City que estem consolidant”.

Al costat de València, també formen part del programa altres ciutats espanyoles com Bilbao, Inmersive Economy StartupCity; Màlaga, com Indie Gaming StartupCity o Sevilla com Sustainable Tourism StartupCity.

D'igual manera, altres ciutats europees amb un clar potencial de creixement també formen part d'aquesta xarxa com Torí, Lyn, Manchester, Coïmbra o Aveiro, a més de Cluj-Napoca i Leuven.

En concret, CleanTech StartupCity València gestionarà, a través de València Activa, una acció pionera a nivell europeu i global, denominada ‘Climate iArea’ dins de la nova Àrea d'Innovació Europea impulsada per la comissària Gabriel per a la recuperació econòmica després de la pandèmia i impulsada per la iniciativa Global StartupCities per a fer costat a les persones emprenedores i innovadores sense importar on es troben.

L'objectiu del Climate iArea és ser un punt d'atracció de noves oportunitats econòmiques per a la ciutat i donar visibilitat global a València. El Climate iArea estarà coordinat per la iniciativa Global StartupCities i naix com un espai compartit amb altres ciutats per a posar en comú infraestructures per a accelerar innovacions disruptives de startups en la lluita contra el canvi climàtic, economia circular, mobilitat intel·ligent o contaminació zero.

També en el marc d'esta iniciativa es pretén dirigir la innovació de startups cap a les prioritats del European Green Deal: economia neta, amb zero emissions, i protegir el nostre hàbitat natural per a millorar el benestar de les persones, de les empreses i que prenga el lideratge en l'acció climàtica en tot el planeta i facilitar l'accés de la innovació al mercat.

Amb este objectiu es va posar en marxa CleanConnectVLC, un programa impulsat per València Activa, Avaesen i Global StartupCities per a la creació de sinergies entre institucions, grans empreses i startups a la ciutat de València, “tot això amb la intenció de col·laborar amb la ciutat de València a impulsar l'emprenedoria verda com el camí a seguir en alineació amb el European Green Deal i posicionar a València com a ciutat de referència nivell europeu”, ha matisat Pilar Bernabé.

Recursos multimèdia

Pilar Bernabé