Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
Can't convert this string to number: ""
The blamed expression:
==> imageClassPK?number [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 92]

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: @adaptive_media_image["img"] alt="" f... [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 13]
----
1<!-- variables --> 
2<#assign title = .vars['reserved-article-title'].data /> 
3<#assign description = .vars['reserved-article-description'].data /> 
4<#assign url = .vars['reserved-article-url-title'].data /> 
5<#assign lang = themeDisplay.getLocale()> 
6<#assign dlAppServiceUtil = serviceLocator.findService("com.liferay.document.library.kernel.service.DLAppService") />  
7<div class="row noticia-row"> 
8  <div class="col-12 color-fondo"> 
9  <#assign url2 = themeDisplay.getURLCurrent()/> 
10   
11<#assign JournalArticleService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleService")> 
12<#assign urlContext = ""> 
13      <#if lang == "es_ES"> 
14         <#assign urlContext= "/cas/actualidad"> 
15      <#elseif lang == "ca_ES" > 
16        <#assign urlContext= "/val/actualitat"> 
17      <#else> 
18        <#assign urlContext = "/val/actualitat"> 
19      </#if> 
20 
21  <a class="noticia-title" href="${urlContext}/-/content/${url}" alt="${title}" > 
22   
23   <#if Titular.getData()?has_content> 
24    ${Titular.getData()} 
25  </#if> 
26   
27<#if tituloRecurso??> 
28<#if tituloRecurso.getSiblings?? && tituloRecurso.getSiblings()?has_content> 
29	<#list tituloRecurso.getSiblings() as cur_vImagen> 
30		<#if cur_vImagen.getData() != "" && cur_vImagen.tipoRecurso.getData() == "imagen"> 
31			<#assign imageJson = jsonFactoryUtil.createJSONObject(cur_vImagen.multimedia.data)> 
32      <#assign imageClassPK = imageJson.getString("classPK")> 
33      <@adaptive_media_image["img"] alt="" fileVersion=dlAppServiceUtil.getFileEntry(imageClassPK?number).getFileVersion()/> 
34			<img class="img-fluid centrar-imagen " alt="" src="${cur_vImagen.multimedia.getData()}"> 
35				 
36		</#if> 
37		<#break> 
38	</#list> 
39</#if> 
40</#if> 
41 
42  </a> 
43     
44  <#assign fecha_Data = getterUtil.getString(fecha.getData())> 
45  <#assign fechaInicio = "" /> 
46 
47	<#if validator.isNotNull(fecha_Data)> 
48		<#assign fecha_DateObj = dateUtil.parseDate("yyyy-MM-dd", fecha_Data, locale)> 
49		<#assign fechaInicio = dateUtil.getDate(fecha_DateObj, "dd/MM/yyyy", locale, timeZone)?string /> 
50		 
51		<p class="date-text"> 
52			<span class="fa fa-calendar"></span>${fechaInicio?has_content?then(fechaInicio,"")}  
53		</p> 
54		 
55	</#if> 
56     
57  </div> 
58</div> 
59 
60<style> 
61   
62   .noticia-title { 
63    font-size: 1.25em; 
64    line-height: 1.3; 
65	  color: black; 
66	  display: contents; 
67	  font-family: Montserrat-SemiBold, sans-serif; 
68
69    
70   
71   .noticia-row{ 
72     margin-right: -5px 
73
74    
75   .color-fondo{ 
76     background-color: #E0E0E0; 
77     margin-bottom: 10px; 
78     padding-top: 10px; 
79     margin-left:auto; 
80     margin-right:auto; 
81     display: grid; 
82      
83
84    
85   .date-text{ 
86    font-size: .9125em; 
87    font-weight: bold; 
88    margin-right: 0.6em; 
89    margin-top: 0.6em; 
90    margin-bottom: 0.4em; 
91    color: black; 
92
93    
94   .fa{ 
95    margin-right: 0.7em; 
96    color: black; 
97
98    
99   .noticia-title:hover{    
100   	color:#626262; 
101   	text-decoration: none; 
102
103    
104   .centrar-imagen { 
105     margin-left: auto; 
106     margin-right: auto; 
107     margin-bottom: 5px; 
108     display: block; 
109    margin-top: 10px;      
110
111	 picture{ 
112  display:none 
113
114</style> 
Tornar

El Palau de la Música acull una jornada de donació de sang

La cita és este dimecres entre les 9 i 13.30 hores i les 17 i 20.30 hores al vestíbul inferior Hall B de l’auditori

• La regidora Glòria Tello destaca que és la primera volta que es pot donar sang al Palau de la Música

28/09/2021

El Palau de la Música acollirà demà dimecres en les seues instal·lacions una jornada de donació de sang, en col·laboració amb el Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana. El vestíbul inferior Hall B de l’auditori valencià serà l’espai habilitat per a esta donació, de 9.00 a 13.30 hores i de 17.00 a 20.30 hores, amb els requisits de tindre entre 18 i 65 anys, pesar més de 50 quilos i no acudir en dejú.

 

La regidora de Patrimoni i Recursos Culturals i presidenta del Palau de la Música, Glòria Tello, ha destacat que el Palau de la Música, com a organisme de servici públic, “des de l’any 2015 ha volgut reforçar el seu vessant més social i la donació de sang és una de les accions més generoses per part de la ciutadania, que és absolutament necessària per salvar vides”. Tello ha recordat que es tracta de la primera vegada que es pot donar sang al Palau de la Música, en este sentit ha afegit que “volem tornar a fer-ho en successives ocasions, col·laborant activament amb el Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana, perquè el Palau continue sent un lloc destacat de futures campanyes de donació”.

Per part seua, la directora del Centre de Transfusió de Sang de la Comunitat Valenciana, Cristina Arbona, ha desitjat que a esta primera vegada de donació de sang al Palau de la Música “li seguisquen moltes més gràcies a la col·laboració de les nostres dos entitats”. “Estem molt agraïts”, ha afegit Arbona, “tant a la regidoria i direcció del Palau com al personal d’este, que han mostrat des de les primeres reunions una gran sensibilitat amb la importància de la donació i molt entusiasme per albergar una jornada de donació, que estam segurs que serà tot un èxit”.

Esta iniciativa s’unix a les efectuades pel Palau de la Música en els darrers anys, dins del seu projecte social, a través del qual s’ha visitat el centre penitenciari de Picassent en tres ocasions, dos amb l’Orquestra de València i una amb la Banda Municipal. També s’ha elaborat un Cicle Cermi, per a més de 400 persones amb diversitat funcional, visitat Les Corts en record a les víctimes de la Shoah, un concert de l’Orquestra de València per a persones refugiades, per a col·lectius amb diversitat funcional i per a víctimes de violència de gènere al Palau de la Música, altre concert a una residència de persones majors i les tres visites anteriors de l’Orquestra a centres hospitalaris, dos d’elles a l’Hospital La Fe, a l’Hospital Clínic i a l’Hospital Doctor Peset.