Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
Can't convert this string to number: ""
The blamed expression:
==> imageClassPK?number [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 92]

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: @adaptive_media_image["img"] alt="" f... [in template "20115#20151#156692" at line 33, column 13]
----
1<!-- variables --> 
2<#assign title = .vars['reserved-article-title'].data /> 
3<#assign description = .vars['reserved-article-description'].data /> 
4<#assign url = .vars['reserved-article-url-title'].data /> 
5<#assign lang = themeDisplay.getLocale()> 
6<#assign dlAppServiceUtil = serviceLocator.findService("com.liferay.document.library.kernel.service.DLAppService") />  
7<div class="row noticia-row"> 
8  <div class="col-12 color-fondo"> 
9  <#assign url2 = themeDisplay.getURLCurrent()/> 
10   
11<#assign JournalArticleService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleService")> 
12<#assign urlContext = ""> 
13      <#if lang == "es_ES"> 
14         <#assign urlContext= "/cas/actualidad"> 
15      <#elseif lang == "ca_ES" > 
16        <#assign urlContext= "/val/actualitat"> 
17      <#else> 
18        <#assign urlContext = "/val/actualitat"> 
19      </#if> 
20 
21  <a class="noticia-title" href="${urlContext}/-/content/${url}" alt="${title}" > 
22   
23   <#if Titular.getData()?has_content> 
24    ${Titular.getData()} 
25  </#if> 
26   
27<#if tituloRecurso??> 
28<#if tituloRecurso.getSiblings?? && tituloRecurso.getSiblings()?has_content> 
29	<#list tituloRecurso.getSiblings() as cur_vImagen> 
30		<#if cur_vImagen.getData() != "" && cur_vImagen.tipoRecurso.getData() == "imagen"> 
31			<#assign imageJson = jsonFactoryUtil.createJSONObject(cur_vImagen.multimedia.data)> 
32      <#assign imageClassPK = imageJson.getString("classPK")> 
33      <@adaptive_media_image["img"] alt="" fileVersion=dlAppServiceUtil.getFileEntry(imageClassPK?number).getFileVersion()/> 
34			<img class="img-fluid centrar-imagen " alt="" src="${cur_vImagen.multimedia.getData()}"> 
35				 
36		</#if> 
37		<#break> 
38	</#list> 
39</#if> 
40</#if> 
41 
42  </a> 
43     
44  <#assign fecha_Data = getterUtil.getString(fecha.getData())> 
45  <#assign fechaInicio = "" /> 
46 
47	<#if validator.isNotNull(fecha_Data)> 
48		<#assign fecha_DateObj = dateUtil.parseDate("yyyy-MM-dd", fecha_Data, locale)> 
49		<#assign fechaInicio = dateUtil.getDate(fecha_DateObj, "dd/MM/yyyy", locale, timeZone)?string /> 
50		 
51		<p class="date-text"> 
52			<span class="fa fa-calendar"></span>${fechaInicio?has_content?then(fechaInicio,"")}  
53		</p> 
54		 
55	</#if> 
56     
57  </div> 
58</div> 
59 
60<style> 
61   
62   .noticia-title { 
63    font-size: 1.25em; 
64    line-height: 1.3; 
65	  color: black; 
66	  display: contents; 
67	  font-family: Montserrat-SemiBold, sans-serif; 
68
69    
70   
71   .noticia-row{ 
72     margin-right: -5px 
73
74    
75   .color-fondo{ 
76     background-color: #E0E0E0; 
77     margin-bottom: 10px; 
78     padding-top: 10px; 
79     margin-left:auto; 
80     margin-right:auto; 
81     display: grid; 
82      
83
84    
85   .date-text{ 
86    font-size: .9125em; 
87    font-weight: bold; 
88    margin-right: 0.6em; 
89    margin-top: 0.6em; 
90    margin-bottom: 0.4em; 
91    color: black; 
92
93    
94   .fa{ 
95    margin-right: 0.7em; 
96    color: black; 
97
98    
99   .noticia-title:hover{    
100   	color:#626262; 
101   	text-decoration: none; 
102
103    
104   .centrar-imagen { 
105     margin-left: auto; 
106     margin-right: auto; 
107     margin-bottom: 5px; 
108     display: block; 
109    margin-top: 10px;      
110
111	 picture{ 
112  display:none 
113
114</style> 
Tornar

Arranca el concurs per al disseny definitiu de la plaça de l’Ajuntament

Un jurat paritari i multidisciplinari seleccionarà la proposta guanyadora que haurà de ser “inclusiva, accessible i participativa”

• Imatge de la plaça de l'Ajuntament

20/10/2021

La Junta de Govern Local aprovarà este divendres la convocatòria del concurs per al disseny definitiu de la plaça de l’Ajuntament. Un jurat paritari i multidisciplinari seleccionarà la proposta guanyadora, que haurà de respectar els criteris establits arran el procés de participació “Pensem la plaça”. L’espai, de 12.000 metres quadrats, serà per a vianants, renovarà els llocs de flors, disposarà de fonts per beure, banys públics, ombra, vegetació, zona per plantar la falla o disparar la mascletà, i no augmentarà el nombre de terrasses. Queda oberta la decisió sobre el pas de la línia C1 de l’EMT. S’espera que el projecte estiga redactat en un any i que les obres, amb un pressupost màxim de 8.639.400 euros, comencen en setembre de 2023. L’alcalde, Joan Ribó, i la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, han presentat la iniciativa per fer una reurbanització integral “inclusiva i accessible”.

 

L’obertura de la licitació del concurs per al disseny definitiu de la urbanització integral de la plaça de l’Ajuntament suposa “la recuperació de l’espai públic per a les persones”, dins del context de la pandèmia, la Capitalitat Mundial del Disseny i l’acord per ser una ciutat climàticament neutra. Així ho ha indicat l’alcalde, qui ha recordat que abans del tancament de la plaça al trànsit passaven 10.000 cotxes al dia i que, segons el pla de mobilitat urbana, els vehicles representen el 23 % dels desplaçaments ciutadans, mentre que ocupen el 60 % de l’espai públic, la qual cosa “no és raonable”.

Després d’avançar en la seua urbanització amb mesures d’urbanisme tàctic, “hem pogut vore com la gent gaudix d’un lloc on abans hi havia cotxes, fum i soroll”, ha assenyalat l’alcalde, i ara la pròxima comissió de govern municipal acordarà la convocatòria del concurs per al disseny definitiu. L’objectiu és, com ha destacat Joan Ribó, “gaudir de grans espais on passejar i gaudir, de manera saludable i sostenible”.

El procés consta de dos fases. En primer lloc, els equips candidats hauran d’acreditar que complixen els requisits en un termini de 30 dies. La segona fase comprén dos etapes: la presentació de les propostes de forma anònima (en 60 dies) i l’elecció d’entre tres i cinc avantprojectes (en 45 dies).

El tribunal que seleccionarà el projecte final serà multidisciplinari. Estarà compost per l’alcalde i la vicealcaldessa, que encapçala la Regidoria de Desenvolupament Urbà, o les persones en qui deleguen, membres del Col·legi d’Arquitectes, el Col·legi d’Enginyers i personal tècnic de la Conselleria de Cultura i l’Ajuntament. La idea guanyadora rebrà 559.988 euros i s’encarregarà de la redacció del projecte bàsic, l’execució i la direcció de l’obra. Els entre tres i cinc equips finalistes tindran un premi de 9.680 euros per fer front a les despeses i el treball realitzat.

Per la seua part, la vicealcaldessa, Sandra Gómez, ha recalcat que abans de 2015 “l’espai de la plaça reservat al vehicle privat era del 57 %. Hui el 18 % del total de la superfície és per al vehicle privat i els vianants disfrutem del 83 %”. Es tracta “d’un canvi de paradigma molt important, però volem donar un pas més enllà i decidir quina serà la plaça de l’Ajuntament de la pròxima generació”. En eixe sentit, la titular de Desenvolupament Urbà ha apuntat que el disseny definitiu ha de respectar els criteris consensuats durant el procés “Pensem la placa”, en què es van arreplegar més de 1.800 opinions i van participar 33 entitats.

D’esta manera, el mobiliari urbà ha de ser accessible, s’han d’augmentar els espais verds i d’ombra, integrar espais flexibles per a activitats festives com les falles o les mascletaes, renovar i reubicar els llocs de flors, no augmentar el nombre de terrasses i instal·lar fonts per a beure i banys públics. A més, s’ha de reordenar la mobilitat, tenint en compte que s’ha de contemplar com a àmbit d’actuació els 100.000 metres quadrats de Ciutat Vella. Segons Gómez, “el criteri és que la plaça siga per a vianants, però també accessible”, per la qual cosa “s’ha d’estudiar les entrades, accessos i eixides en relació a tot el districte”. Queda oberta la decisió sobre el pas de la línia C1 de l’EMT.

Recursos multimèdia

Veure àlbum complet en Flickr

Joan Ribó
Sandra Gómez