S'està cercant, espereu....

Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


Tornar

L'Ajuntament presenta al·legacions al Pla Metropolità de Mobilitat "amb el qual comparteix objectius i visió"

València realitza una sèrie d'aportacions al document de planificació "amb vocació de millorar el pla"

• L'Ajuntament assenyala que ha de tindre en compte la futura ampliació del By-pass, la V-30 i l'impacte del port de València; o el traçat de les noves línies de tramvia

30/09/2022

Entre les principals aportacions, el consistori adverteix la necessitat d'actualitzar les dades amb els quals s'ha elaborat el pla; assenyala que ha de tindre en compte també la futura ampliació del By-pass, la V-30 i l'impacte del port de València; o recorda que el traçat de les noves línies de tramvia s'ha de consensuar amb el servei de Mobilitat Sostenible de l'Ajuntament de València.

 

L'Ajuntament de València ha presentat al·legacions a la versió preliminar del Pla de Mobilitat Metropolitana de València (PMoMe), de juny de 2022. Segons l'informe elaborat per l'àrea de Mobilitat Sostenible, el PMoMe “compartix objectius i visió” amb l'ajuntament. No obstant això, València realitza una sèrie d'aportacions “amb vocació de millorar el pla”.

S'assenyala que el PMoMe discorre en paral·lel a l'elaboració del Pla d'Acció Territorial Metropolità de València (PATEVAL). “Tots dos documents estan íntimament relacionats i han d'estar necessàriament coordinats… hauria d'haver-se pogut analitzar els dos documents preliminars de manera conjunta”, se suggerix en el document, al mateix temps que s'afig que el document de planificació metropolità “hauria d'incloure totes les actuacions previstes per a l'àrea metropolitana de València en el Programa UNEIX de la Generalitat”.

En qualsevol cas, l'Ajuntament adverteix que el diagnòstic del PMoMe s'ha realitzat amb dades de 2018 (cinc anys d'antiguitat), i per tant, “es considera necessària una actualització de l'enquesta amb la finalitat que l'avaluació de les actuacions proposades pel Pla, una vegada executades, puga realitzar-se partint d'unes dades reals i no d'unes dades desfasades en el temps com són fonamentalment els pertanyents a la ciutat de València”.

Ampliació del By-pass, V-30 i impacte del port de València

L'Ajuntament de València recorda també que en el PMoMe no aborda, i ha de fer-ho, les actuacions previstes i el seu impacte sobre la mobilitat en tres grans eixos la gestió dels quals correspon a l'administració estatal i que requeriran concertació amb la resta d'administracions per la seua complexitat: l'A-7 en el by-pass de circumval·lació, amb un important trànsit de pesats i de recorreguts de llarga distància; el corredor de la V-30; i tota l'afecció que ja genera el Port de València i podria generar la seua possible ampliació en vies on a més del trànsit de caràcter metropolità s'uneix el trànsit de vehicles pesats de mercaderies i tot el trànsit d'accés al port de València.

En este sentit, s'indica que en relació a la xarxa de mobilitat metropolitana “no es poden obviar, com fa el document objecte d'anàlisi”, aspectes tan importants com l'anàlisi de les propostes que a nivell estatal s'han plantejat per a les grans infraestructures que es troben dins de l'àrea metropolitana com són la V-30, el By-pass o el port de València o altres com ara els projectes de soterrament de les vies de Serradora i Sant Isidre”. El document de planificació estratègica que ha de definir les actuacions de totes les administracions en els pròxims dotze anys “ha d'incloure l'anàlisi de la situació actual d'aquestes infraestructures i les actuacions que es proposen sobre elles”, considera l'Ajuntament de València.

Noves línies de metro, tramvia i millora de freqüències

Sobre els nous trams de plataforma tramviària a la ciutat, així com sobre la ubicació de les seues parades, l'Ajuntament recorda que “hauran de ser consensuats entre FGV i el Servici de Mobilitat Sostenible de l'Ajuntament de València, a fi de compatibilitzar i optimitzar l'espai viari i oferir el millor servici de transport públic”. En este sentit, les al·legacions observen per exemple que resulta fonamental disposar de més informació en l'anàlisi de les extensions de les línies 10 i 11, ja que ambdues compartixen tram comú en el front marítim, “la qual cosa suposaria que el centre de la ciutat quedaria connectat amb la Marina de València a través de tres línies de tramvia”, mentre el mateix PmoMe advertix en el seu apartat 3 que hi ha “altres àrees necessitades de major cobertura de transport públic”.

De la mateixa manera, també s'assenyala que la finalització de la Línia 10 del metro i la seua extensió a la Marina ha de considerar “la previsió de recuperació d'espai públic per a vianants i ciclistes a l'entorn de La Marina de València en la definició de qualsevol modificació en els vials dels carrers Enginyer Manuel Soto i J.J. Setciències”, aspectes que no passaran desapercebuts amb la preceptiva participació de la regidoria de Mobilitat Sostenible.

Respecte al tramvia actualment en servici a la ciutat, l'Ajuntament al·lega que —igual que el PMoMe ja proposa per al metro— el document ha d'incloure també una nova proposta que continga com a actuacions prioritàries i a curt termini tant l'anàlisi de les possibles millores de freqüència (més vehicles, més personal, etc), de reducció de temps de recorregut, etc. també per al tramvia; així com l'execució com més prompte millor de les actuacions resultants d'esta anàlisi.

Aparcaments dissuasius i xarxa ciclista

Respecte a les propostes de ‘park and ride’, l'Ajuntament de València indica que el PmoMe ha de donar prioritat a l'habilitació dels park and ride pròxims a l'origen dels viatges, és a dir, en les estacions de transport públic dels municipis de l'àrea metropolitana, a fi de dissuadir de l'ús del vehicle privat en el punt més pròxim al seu origen.

En esta línia, l'Ajuntament sol·licita que es contemplen actuacions relacionades amb centres generadors de viatges, com per exemple són els camps universitaris, els plans de mobilitat dels quals han de recollir mesures fermes per a complir els objectius de la Llei de Mobilitat de la Comunitat Valenciana, reduint dràsticament l'oferta de places gratuïtes d'estacionament, amb el suport de les mesures que es precisen per a garantir la mobilitat sostenible a estos.

Respecte a les actuacions proposades per a la xarxa ciclista complementària supramunicipal metropolitana, l'Ajuntament de València considera que planificar un horitzó de dos anys per a la creació d'una guia de disseny-característiques bàsiques per a una infraestructura ciclopeatonal de qualitat «resulta un termini excessiu», i quant al seu disseny es proposa, que en el cas que s'aprofite esta xarxa per a completar els itineraris per als vianants, “el trànsit per als vianants i ciclista comptarà amb espais diferenciats”, evitant d'origen qualsevol conflicte futur.

Quant al sistema metropolità coordinat de bicicleta pública i vehicles de mobilitat personal, “amb el propòsit de protegir l'ús general de l'espai públic”, es considera que no és convenient la implantació de sistemes de lloguer ni de vehicles de mobilitat personal sense persona conductora i sense base fixa en manera dockless en l'actualitat a la ciutat de València.