Infociudad - OFICINA DE MATRIMONIOS - València

Cerques en Infociutat

Localització d'equipaments pel seu nom o a partir d'alguna paraula inclosa en la seua descripció o contingut.

Opcions de la cerca

Cercar en:

  OFICINA DE MATRIMONIS

  HORARI: Dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores.

  Informació i tramitació dels matrimonis celebrats en l'Ajuntament de València.

  Des del dia 22 d’octubre de 2021, s’acorda mantindre en 23 el número de persones que podran assistir com a convidats a les cerimònies de matrimonis civils a l'Ajuntament de València, a més dels contraents, testimonis, l'autoritat i el personal tècnic administratiu estrictament necessari. La resta d'acompanyants hauran d'esperar fora de l'edifici durant la celebració de la cerimònia.

  Cal recordar a totes les persones assistents que al saló de bodes del Palau de Monforte s'haurà de guardar la distància de seguretat interpersonal i usar mascareta.

  Ubicació

  MONFORTE , 5

  46010 VALENCIA

  OFICINA DE MATRIMONIS

  HORARI: Dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores.

  Informació i tramitació dels matrimonis celebrats en l'Ajuntament de València.

  Des del dia 22 d’octubre de 2021, s’acorda mantindre en 23 el número de persones que podran assistir com a convidats a les cerimònies de matrimonis civils a l'Ajuntament de València, a més dels contraents, testimonis, l'autoritat i el personal tècnic administratiu estrictament necessari. La resta d'acompanyants hauran d'esperar fora de l'edifici durant la celebració de la cerimònia.

  Cal recordar a totes les persones assistents que al saló de bodes del Palau de Monforte s'haurà de guardar la distància de seguretat interpersonal i usar mascareta.

  Ubicació

  MONFORTE , 5

  46010 VALENCIA