Infociudad - JURAT TRIBUTARI (TRIBUNAL ECONÒMIC - ADMINISTRATIU) - València

Cerques en Infociutat

Localització d'equipaments pel seu nom o a partir d'alguna paraula inclosa en la seua descripció o contingut.

Opcions de la cerca

Cercar en:

  JURAT TRIBUTARI (TRIBUNAL ECONÒMIC - ADMINISTRATIU)

  • ANTIGA SENDA SENENT, 8
  • 46023, VALENCIA
  • Telèfon: 96.352.54.78 Ext: 7170 y 7171
  • Fax: 96.389.50.19

  Este organisme té com a objecte bàsicament la resolució de les reclamacions economicoadministratives que formulen els ciutadans contra els actes dictats per l'Ajuntament de valència i els seus organismes autònoms que tinguen com a objecte la gestió, inspecció i recaptació dels tributs municipals, així com també contra els actes dictats en els procediments de recaptació dels restants ingressos de dret públic municipals.

  El Jurat Tributari està regulat en el Reglament Orgànic aprovat per Excm. Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 30 de juny del 2006, havent-se publicat en el Butlletí de la Província del dia 10 de gener del 2007.
  Este Reglament es pot consultar en l'apartat d'Ordenances i Disposicions de la web municipal.

  MEMBRES
  President: D. Salvador Bueno Mora
  Vocal 1r: D. José Antonio Roig Claramunt
  Vocal 2n: D. Gregorio Cebreiro Navalón

  Oficina Administrativa: ext. 7171

  Ubicació

  ANTIGA SENDA SENENT , 8

  46023 VALENCIA

  JURAT TRIBUTARI (TRIBUNAL ECONÒMIC - ADMINISTRATIU)

  • ANTIGA SENDA SENENT, 8
  • 46023, VALENCIA
  • Telèfon: 96.352.54.78 Ext: 7170 y 7171
  • Fax: 96.389.50.19

  Este organisme té com a objecte bàsicament la resolució de les reclamacions economicoadministratives que formulen els ciutadans contra els actes dictats per l'Ajuntament de valència i els seus organismes autònoms que tinguen com a objecte la gestió, inspecció i recaptació dels tributs municipals, així com també contra els actes dictats en els procediments de recaptació dels restants ingressos de dret públic municipals.

  El Jurat Tributari està regulat en el Reglament Orgànic aprovat per Excm. Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 30 de juny del 2006, havent-se publicat en el Butlletí de la Província del dia 10 de gener del 2007.
  Este Reglament es pot consultar en l'apartat d'Ordenances i Disposicions de la web municipal.

  MEMBRES
  President: D. Salvador Bueno Mora
  Vocal 1r: D. José Antonio Roig Claramunt
  Vocal 2n: D. Gregorio Cebreiro Navalón

  Oficina Administrativa: ext. 7171

  Ubicació

  ANTIGA SENDA SENENT , 8

  46023 VALENCIA