S'està cercant, espereu....

Infociudad - ECOPARC MÒBIL - EMTRE - València

ECOPARC MÒBIL - EMTRE

Punts arreplegada

HORARI ATENCIÓ ECOPARCS MÒBILS

De 10.00 a 14.00 hores - 16.00 a 19.00 hores. Dissabtes de 10.00 a 13.00 hores, en la data y lloc que corresponga. 

CONSULTA el calendari anual dels ecoparcs mòbils i la seua localització.

Residus Admissibles i Límits Quantitatius per persona i dia

Residu: Olis i greixos vegetals (en envàs de plàstic)
Volum màxim: 5 litres

Residu: Olis de motors (en envàs de plàstic)
Volum màxim: 2 litres

Residu: Aerosols
Unitats màximes: 5

Residu: Bateries
Unitats màximes: 1

Residu: Telefónos mòbils - Bateries
Pes màxim (KG): 0'5
Unitats màximes: 2

Residu: Tonner
Pes màxim (KG): 5
Unitats màximes: 2

Residu: Combustibles - xicotets aparells electrònics. Mp3, carregadors mòbil, altaveus (tipus minicadena), xicotetes impressores domèstiques
Pes màxim (KG): 2
Unitats màximes: 2

Residu: Xicotets electrodomèstics, torradores, planxes o de grandària semblant
Unitats màximes: 1

Residu: Fluorescents
Unitats màximes:

Residu: Piles alcalines
Unitats màximes: 10

Residu: Piles botó
Unitats màximes: 10

Residu: Radiografies
Unitats màximes: 5

Residu: Envasos plàstic contaminats
Unitats màximes: 3

Residu: Envasos metàl·lics contaminats
Unitats màximes: 3

Residus no Admissibles:

- Residus orgànics domiciliaris
- Pneumàtics no procedents de turisme, motocicletes o bicicletes
- Envasos tòxics amb capacitat superior a 30 Kg.
- Residus infecciosos.
- Residus radioactius.
- Medicaments.
- Materials amb fribrocemento.
- Materials amb fibra de vidre.

Cerques en Infociutat

Localització d'equipaments pel seu nom o a partir d'alguna paraula inclosa en la seua descripció o contingut.

Opcions de la cerca

Cercar en: