Infociudad - COMPLEX ESPORTIU CULTURAL PATRAIX - València

Cerques en Infociutat

Localització d'equipaments pel seu nom o a partir d'alguna paraula inclosa en la seua descripció o contingut.

Opcions de la cerca

Cercar en:

  COMPLEX ESPORTIU CULTURAL PATRAIX

  • C/ AZAGADOR DE LAS MONJAS, 10
  • 46018, VALENCIA
  • Telèfon: 96 357 30 29
  • Fax: 96 358 71 52

  Ubicació

  C/ AZAGADOR DE LAS MONJAS , 10

  46018 VALENCIA

  PATRAIX FACH2..jpg

  Aparcament

  Plaça reservada al C/ de Manuel Simó – Assagador de les Monges


  Serveis


  Accés

  Accés a l'edifici per mitjà de rampa pendent del 6% i longitud 4,5 m. sense passamans. Porta de 2 batents de 78 cm. obertura manual lleugera.


  Mobilitat vertical

  Edifici de dos plantes comunicades per escales i 2 ascensors practicables, informació visual i interfonia. Portes automàtiques de 80 cm. de pas.


  Restaurant / bar / cafeteria

  No hi ha cafeteria


  Cafeteria

  No hi ha cafeteria


  Mobilitat horitzontal

  L'edifici disposa d'itineraris d'ús públic amb desnivells salvats per rampes amb pendent mitjana del 6% Sense estretors als corredors de circulació menors de 1,20 m. Porta a la zona de circulació de 2 batents de 80 cm. d'amplària.


  Vestuaris / serveis

  La instal·lació disposa de vestuaris per a cada sexe iguals, porta de 85 cm. d'amplària, disposa de cabina de dutxa independent no accessible i de seient de transferència no homologat. La instal·lació disposa dins del vestuari de cabines de lavabos per a cada sexe iguals, porta de 85 cm. d'amplària, espai de maniobra menor de 1,20 m. zona de transferència lateral menor de 70 cm. només


  Graderies i activitats adaptades

  La piscina disposa de cadira hidràulica per a facilitar la transferència dels usuaris al vas de la piscina. No disposa de graderies. Sala de Gimnàs accés practicable i itinerari interior accessible amb mobiliari mòbil. La zona de la sala de spinning i pistes de pàdel només accessible per mitjà d'escala de 3 escalons.


  COMPLEX ESPORTIU CULTURAL PATRAIX

  • C/ AZAGADOR DE LAS MONJAS, 10
  • 46018, VALENCIA
  • Telèfon: 96 357 30 29
  • Fax: 96 358 71 52

  Ubicació

  C/ AZAGADOR DE LAS MONJAS , 10

  46018 VALENCIA

  PATRAIX FACH2..jpg

  Aparcament

  Plaça reservada al C/ de Manuel Simó – Assagador de les Monges


  Serveis


  Accés

  Accés a l'edifici per mitjà de rampa pendent del 6% i longitud 4,5 m. sense passamans. Porta de 2 batents de 78 cm. obertura manual lleugera.


  Mobilitat vertical

  Edifici de dos plantes comunicades per escales i 2 ascensors practicables, informació visual i interfonia. Portes automàtiques de 80 cm. de pas.


  Restaurant / bar / cafeteria

  No hi ha cafeteria


  Cafeteria

  No hi ha cafeteria


  Mobilitat horitzontal

  L'edifici disposa d'itineraris d'ús públic amb desnivells salvats per rampes amb pendent mitjana del 6% Sense estretors als corredors de circulació menors de 1,20 m. Porta a la zona de circulació de 2 batents de 80 cm. d'amplària.


  Vestuaris / serveis

  La instal·lació disposa de vestuaris per a cada sexe iguals, porta de 85 cm. d'amplària, disposa de cabina de dutxa independent no accessible i de seient de transferència no homologat. La instal·lació disposa dins del vestuari de cabines de lavabos per a cada sexe iguals, porta de 85 cm. d'amplària, espai de maniobra menor de 1,20 m. zona de transferència lateral menor de 70 cm. només


  Graderies i activitats adaptades

  La piscina disposa de cadira hidràulica per a facilitar la transferència dels usuaris al vas de la piscina. No disposa de graderies. Sala de Gimnàs accés practicable i itinerari interior accessible amb mobiliari mòbil. La zona de la sala de spinning i pistes de pàdel només accessible per mitjà d'escala de 3 escalons.