Infociudad - CENTRE OCUPACIONAL MUNICIPAL JUAN DE GARAY - València

Cerques en Infociutat

Localització d'equipaments pel seu nom o a partir d'alguna paraula inclosa en la seua descripció o contingut.

Opcions de la cerca

Cercar en:

  CENTRE OCUPACIONAL MUNICIPAL JUAN DE GARAY

  Centre Ocupacional Municipal Juan de Garay

  HORARI:
  De 9:00 a 17:00 hores.
  Horari d'estiu de 9:00 a 14:00 hores.

  SERVICIS/ACTIVITATS:
  Formació laboral-ocupacional.
  Experiències socials i formatives.
  Atenció psicoterapèutica.
  Activitats expressives.
  Formació, suport i orientació a pares.

  OBSERVACIONS:
  Disposa de servici de menjador.
  Per a fer la sol·licitud de plaça la persona ha de dirigir-se al centre municipal d'atenció a la persona amb discapacitat.

  |

  Ubicació

  JUAN DE GARAY , 52

  46017 Valencia

  CENTRO OCUPACIONAL MUNICIPAL JUAN DE GARAY

  Titular: Ayuntamiento de Valencia. Concejalía de Servicios Sociales

  COM JUAN DE GARAY.JPG

  Telèfon: 962087355

  Fax: 963781577

  Correu electrònic: comjuandegaray@valencia.es

  Activitats:

  • Formación laboral-ocupacional.
  • Experiencias sociales y formativas.
  • Atención psico-terapeútica.
  • Actividades Expresivas.
  • Formación, apoyo y orientación a padres.

  Edat: De 16 a 65 años

  capacity: 60

  Horario: Laborables

  Horario laboral: De 10 a 17 horas

  Observacions: Disponen de servicio transporte y comedor.La solicitud de plaza se formaliza a través del reconocimiento de la situación de dependencia

  CENTRE OCUPACIONAL MUNICIPAL JUAN DE GARAY

  Centre Ocupacional Municipal Juan de Garay

  HORARI:
  De 9:00 a 17:00 hores.
  Horari d'estiu de 9:00 a 14:00 hores.

  SERVICIS/ACTIVITATS:
  Formació laboral-ocupacional.
  Experiències socials i formatives.
  Atenció psicoterapèutica.
  Activitats expressives.
  Formació, suport i orientació a pares.

  OBSERVACIONS:
  Disposa de servici de menjador.
  Per a fer la sol·licitud de plaça la persona ha de dirigir-se al centre municipal d'atenció a la persona amb discapacitat.

  |

  Ubicació

  JUAN DE GARAY , 52

  46017 Valencia

  CENTRO OCUPACIONAL MUNICIPAL JUAN DE GARAY

  Titular: Ayuntamiento de Valencia. Concejalía de Servicios Sociales

  COM JUAN DE GARAY.JPG

  Telèfon: 962087355

  Fax: 963781577

  Correu electrònic: comjuandegaray@valencia.es

  Activitats:

  • Formación laboral-ocupacional.
  • Experiencias sociales y formativas.
  • Atención psico-terapeútica.
  • Actividades Expresivas.
  • Formación, apoyo y orientación a padres.

  Edat: De 16 a 65 años

  capacity: 60

  Horario: Laborables

  Horario laboral: De 10 a 17 horas

  Observacions: Disponen de servicio transporte y comedor.La solicitud de plaza se formaliza a través del reconocimiento de la situación de dependencia