Infociudad - CENTRE MUNICIPAL DE SERVICIS SOCIALS PATRAIX - València

Cerques en Infociutat

Localització d'equipaments pel seu nom o a partir d'alguna paraula inclosa en la seua descripció o contingut.

Opcions de la cerca

Cercar en:

  CENTRE MUNICIPAL DE SERVICIS SOCIALS PATRAIX

  Atenció ciutadana només amb cita prèvia, que pot obtindre en el telèfon del mateix Centre de Servicis Socials.

  HORARI:
  L'horari d'atenció al públic és de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres, prèvia petició de cita.

  QUÈ SÓN ELS SERVICIS SOCIALS?
  Els Servicis Socials són un sistema de protecció social, igual que ho és l'Educació, la Sanitat, etcètera.

  - Dirigit al conjunt de la població, encara que reforcen la seua accionen aquelles persones discapacitades, etcètera.
  - Que s'estén a les necessitats socials bàsiques (vivenda, salut..) i a la promoció de la qualitat de vida.
  - Que conjuga l'assistència amb la prevenció i la promoció social.

  Són un dret constitucional que té tot ciutadà.
  Són, en conseqüència, una responsabilitat ineludible de l'administració. Els servicis socials Generals es presten de forma desconcentrada a través dels Centres Municipals de Servicis Socials.
  La seua organització s'estructura a través de diferents programes:

  SERVICIS/ACTIVITATS:
  1. Informació, orientació i assessorament als ciutadans i col·lectius sobre els drets i recursos socials existents
  2. Ajuda a domicili: Pretén facilitar la permanència de l'individu en el seu mig habitual per mitjà de la prestació de servicis de caràcter domestique, social, personal o educatiu.
  3. Menjar a casa: Servici de Menjars a domicili dirigit a persones majors de 65 anys, que per la seua especial situació, tinguen dificultat en la seua nutrició.
  4. Menor: Té per objectius prevenció de les situacions carenciales, marginals i d'inadaptació del menor. Així com protecció i assistència al menor, oferint-los els recursos necessaris per a un adequat desenvolupament físic i psicològic harmònic en relació amb el seu entorn.
  5. Programes d'Atenció i Inserció Social: Dirigit a les famílies que no tinguen mitjans de subsistència a fi de recolzar la seua integració social.
  6. Cooperació social: Té com a objecte potenciar la vida de la comunitat propiciant la participació i fomentant la iniciativa social, l'associacionisme i el voluntariat.

  ÀMBIT D'ACTUACIÓ: Atén els barris dels Districtes Municipals de Olivereta (Tres Forques, Fuensanta, La Luz) i Patraix (Patraix, San Isidro, Vara de Quart, Zafranar).

  Horari:

  L'horari d'atenció al públic és de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres, prèvia petició de cita.

  Servicis Socials

  Ubicació

  SALABERT , 13

  46018 VALENCIA

  CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES PATRAIX

  Titular: Ayuntamiento de València. Concejalía de Servicios Sociales

  Telèfon: 962084670

  Telèfon: 962084671

  Fax: 963599352

  Correu electrònic: cmsspatraix@valencia.es

  Activitats:

  • Información, orientación y asesoramiento.
  • Servicio de ayuda a domicilio.
  • Programa del menor.
  • Programa de inserción social y laboral. Renta valenciana de inclusión social
  • Cooperación social

  Horario: Laborables

  Horario laboral: Para poder ser atendidos es necesario solicitar cita previa: de lunes a jueves de 8:00 a 20:00 y viernes de 8:00 a 15:00 horas.

  CENTRE MUNICIPAL DE SERVICIS SOCIALS PATRAIX

  Atenció ciutadana només amb cita prèvia, que pot obtindre en el telèfon del mateix Centre de Servicis Socials.

  HORARI:
  L'horari d'atenció al públic és de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres, prèvia petició de cita.

  QUÈ SÓN ELS SERVICIS SOCIALS?
  Els Servicis Socials són un sistema de protecció social, igual que ho és l'Educació, la Sanitat, etcètera.

  - Dirigit al conjunt de la població, encara que reforcen la seua accionen aquelles persones discapacitades, etcètera.
  - Que s'estén a les necessitats socials bàsiques (vivenda, salut..) i a la promoció de la qualitat de vida.
  - Que conjuga l'assistència amb la prevenció i la promoció social.

  Són un dret constitucional que té tot ciutadà.
  Són, en conseqüència, una responsabilitat ineludible de l'administració. Els servicis socials Generals es presten de forma desconcentrada a través dels Centres Municipals de Servicis Socials.
  La seua organització s'estructura a través de diferents programes:

  SERVICIS/ACTIVITATS:
  1. Informació, orientació i assessorament als ciutadans i col·lectius sobre els drets i recursos socials existents
  2. Ajuda a domicili: Pretén facilitar la permanència de l'individu en el seu mig habitual per mitjà de la prestació de servicis de caràcter domestique, social, personal o educatiu.
  3. Menjar a casa: Servici de Menjars a domicili dirigit a persones majors de 65 anys, que per la seua especial situació, tinguen dificultat en la seua nutrició.
  4. Menor: Té per objectius prevenció de les situacions carenciales, marginals i d'inadaptació del menor. Així com protecció i assistència al menor, oferint-los els recursos necessaris per a un adequat desenvolupament físic i psicològic harmònic en relació amb el seu entorn.
  5. Programes d'Atenció i Inserció Social: Dirigit a les famílies que no tinguen mitjans de subsistència a fi de recolzar la seua integració social.
  6. Cooperació social: Té com a objecte potenciar la vida de la comunitat propiciant la participació i fomentant la iniciativa social, l'associacionisme i el voluntariat.

  ÀMBIT D'ACTUACIÓ: Atén els barris dels Districtes Municipals de Olivereta (Tres Forques, Fuensanta, La Luz) i Patraix (Patraix, San Isidro, Vara de Quart, Zafranar).

  Horari:

  L'horari d'atenció al públic és de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres, prèvia petició de cita.

  Servicis Socials

  Ubicació

  SALABERT , 13

  46018 VALENCIA

  CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES PATRAIX

  Titular: Ayuntamiento de València. Concejalía de Servicios Sociales

  Telèfon: 962084670

  Telèfon: 962084671

  Fax: 963599352

  Correu electrònic: cmsspatraix@valencia.es

  Activitats:

  • Información, orientación y asesoramiento.
  • Servicio de ayuda a domicilio.
  • Programa del menor.
  • Programa de inserción social y laboral. Renta valenciana de inclusión social
  • Cooperación social

  Horario: Laborables

  Horario laboral: Para poder ser atendidos es necesario solicitar cita previa: de lunes a jueves de 8:00 a 20:00 y viernes de 8:00 a 15:00 horas.